Конференції та семінари

26
квітня
562

IІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Фінансово-кредитна система: вектори розвитку»

 

 

26 квітня 2018 року

м. Ужгород, Україна

 

Мета конференції: обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з проблемних питань розвитку фінансово-кредитної системи держави; пошук шляхів впровадження наукових напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо удосконалення напрямів реформування фінансової політики на державному та регіональному рівнях.

 

Тематичні напрями роботи секцій:

1. Модернізація системи управління державними фінансами.

2. Діяльність суб’єктів грошово-кредитного ринку в умовах дисбалансів.

3. Вектори удосконалення податкової системи держави.

4. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур як фактор економічного

зростання.

5. Шляхи зміцнення фінансової безпеки на макро- та мікрорівнях.

6. Пріоритетні напрями функціонування страхового ринку.

7. Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин у системі міжнародних фінансів.

Форма участі у конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

 

Умови участі:

Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 22 квітня 2018 р. надіслати на

електронну адресу conf.fbs@gmail.com:

― заявку на участь у конференції;

― електронний варіант тез доповіді;

― копію квитанції про оплату організаційного внеску.

Файли назвати за зразком:

Мельник_тези.doc, Мельник_заявка.doc, Мельник_квитанція.doc.

Організаційний комітет протягом трьох робочих днів електронною поштою повідомляє учасника

конференції про отримання та прийняття матеріалів.

 

Детальніше про конференцію можна дізнатися за посиланнями:

 

Категорії: