"English at Universities"


 З метою покращення рівня  володіння англійською мовою в університетах України, в грудні 2013 року Британська Рада ініціювала проект «Англійська мова для університетів». Метою цього проекту є внесення якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у різноманітних заходах на міжнародному рівні. Серед цілей проекту - сприяння процесу нарощення сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для підвищення рівня володіння англійською мовою до В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а також  сприяння запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України. 

2016 року Ужгородський Національний Університет долучився до цього проекту. А саме, 25 травня відбулася перша зустріч між ректором УжНУ професором В. Смоланкою та менеджером проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів»  Жанною Севастьяновою, впродовж якої було обговорено перспективи співпраці між Британською Радою та УжНУ задля поглибленого вивчення англійської мови викладачами університету.

Впровадження даного проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу, що враховує потреби і цілі університету, із залученням трьох основних фокус-груп:

  • Викладачі англійської мови професійного спрямування та англійської мови для академічних цілей;
  • Викладачі фахових дисциплін, що викладають англійською мовою, використовують англійську мову для досліджень чи міжнародної діяльності;
  • Студенти, для яких знання англійської мови є частиною вимог курсу чи окремого завдання університету (не враховуючи студентів, які вивчають англійську як спеціальність) 

З метою реалізації проекту в УжНУ провели тестування 81 викладача, а також організували опитування студентів та викладачів (100 та 40 відповідно). 2-3 листопада 2016 консультант проекту Род Болайто та менеджер проекту відвідали 8 занять та лекцій в УжНУ, провели зустрічі з викладачами та студентами. Гості відвідали практичні заняття та лекції на медичному, стоматологічному факультетах, а також на факультетах міжнародних відносин, МПМБ і туризму та МК.

В рамках проекту 13 викладачів та 90 студентів з листопада 2016 року почали працювати на онлайн-платформі з вивчення англійської мови Learn English Pathways. По закінченню курсу слухачі отримали сертифікати про рівень володіння англійською мовою.

Також було проведено курс підготовки  для українських тренерів,  до якого пройшли відбір 2 викладачі ФІФ: доцент кафедри англійської філології УжНУ Ірина Андрусяк та викладач кафедри Антоніна Літак, котрі взяли участь у програмі «Professional Award in Teacher Development».

Запроваджено навчальну дисципліну "Академічна іноземна мова (Іноземна мова для академічних цілей)" для студентів магістерської програми спеціалізації "Країнознавство"  Факультету історії та міжнародних відносин УжНУ  на підставі проходження стажування Попович Н. М. (доцента кафедри полікультурної освіти та перекладу)  за напрямом "Англійська мова для академічних цілей" (English for Academic Purposes, 8-13 лютого 2017 року, м. Київ) у рамках проекту  Британської Ради "Англійська мова для університетів". 

В березні 2017 представники УжНУ взяли участь в зустрічі, головною метою якої стала презентація звіту про результати дослідження щодо якості викладання та рівня володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України, а також обмін знаннями, обговорення досягнень та планування дальшої роботи.

В рамках проекту, доцент кафедри англійської філології УжНУ Ірина Андрусяк взяла участь у щорічній 23 конференції IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, квітень 2018),  секція англійська мова професійного спрямування, виступ за темою  “Teaching Receptive Skills to ESP Learners”. 12 викладачів англійської професійного спрямування УжНУ пройшли повний курс CiVELT (112 годин) Certificate in Vocational English Language Teaching.

В результаті участі УжНУ в проекті «Англійська мова для університетів» та інформування щодо заходів, подій, можливостей та проектів Британської Ради в 2017 році факультет іноземної філології долучився до роботи іншого проекту - «Шкільний вчитель нового покоління» (The Pre-Service Teacher Training, PRESETT). Отже, 6 кафедр, які  забезпечують викладання іноземної мови, мають нагоду пройти підвищення кваліфікації на школах професійного розвитку.

Таким чином ,УжНУ приймає активну участь у реалізації проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів», що надає унікальну можливість як викладачам, так і студентам вузу поглибити свої знання та підвищити рівень володіння англійською мовою.