Department of Physics and Mathematics

 

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

 

КАФЕДРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, 

вчене звання

Електронна пошта в домені uzhnu.edu.ua

         
         

1.

Мікла Віктор Іванович

Завідувач кафедри, професор

Доктор  фізико-математичних  наук, 
старший науковий співробітник

viktor.mikla@uzhnu.edu.ua

2.

Гече Федір Елемирович

Професор

Доктор  технічних  наук,  професор

fedir.geche@uzhnu.edu.ua

3.

Імре Юлій Юлійович

Старший
викладач

 

yuliy.imre@uzhnu.edu.ua

4.

Кенгерц Степан Степанович

Старший
викладач

 

stepan.kenherts@uzhnu.edu.ua

5.

Молнар Шандор Берталонович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

shandor.molnar@uzhnu.edu.ua

6.

Петкі Катерина Василівна

Старший
викладач

 

kateryna.petki@uzhnu.edu.ua

7.

Рубіш Василь Васильович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

vasyl.rubish@uzhnu.edu.ua

8.

Тегза Антоніна Михайлівна

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

antonina.tegza@uzhnu.edu.ua

9.

Трошкі Віктор Бейлович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

viktor.troshki@uzhnu.edu.ua

10.

Трошкі Наталія Василівна

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук

nataliia.troshki@uzhnu.edu.ua

11.

Туровці Йолана Меньгертівна

Старший викладач

 

yolana.turoci@uzhnu.edu.ua

12.

Шафраньош Мирослав Іванович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

miroslav.shafranyosh@uzhnu.edu.ua

13.

Шпеник Олександр Оттович

Доцент

Кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент

oleksandr.shpenyk@uzhnu.edu.ua

14.

Штейфан Алексина Ярославівна

Асистент

Кандидат  фізико-математичних  наук

aleksyna.shteifan@uzhnu.edu.ua

15.


Ладані Жолт Юрійович

Інженер

 

zsolt.ladanyi@uzhnu.edu.ua

16.


Неце Андрій Емерихович

Інженер лабораторії кафедри

 

andor.necze @uzhnu.edu.ua

17.

Вереш Єва Степанівна

Провідний фахівець кафедри

 

yeva.veresh1@uzhnu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Мікла Віктор Іванович
Дата оновлення: 08.10.2021