Department of Physical Geography and Efficient Environmental Management

На кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування працюють 20 викладачів, в тому числі двоє докторів наук, професорів, чотири кандидати наук, доценти, тринадцять старших викладачів, а також інженерно-технічні працівники.

Адміністративний персонал: Лета Василь Васильович, Корчинська Жанна Михайлівна, Шароді Василь Васильович, Чиняк Віталія Віталіївна, Качмар Наталія Іванівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри фізичної географії та раціонального природокористування:

 • Поп Степан Степанович, декан, зав. кафедри, д.ф-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Дністрянський Мирослав Степанович, д.геогр.н., професор.

 • Микита Михайло Михайлович, к.геогр.н., доцент.

 • Салюк Мар`яна Романівна, к.геогр.н., доцент.

 • Фекета Ірина Юріївна, к.б.н., доцент.

 • Єпішев Віталій Петрович, к.ф-м.н.,доцент.

 • Славік Роман Володимирович, к.е.н. доцент.

 • Мельничук Володимир Петрович, ст. викладач.

 • Попович Ірина Степанівна, ст. викладач.

 • Антонюк Оксана Сергіївна, ст. викладач.

 • Жулканич Борис Михайлович, ст. викладач.

 • Брацьо Оксана Василівна, ст. викладач.

 • Приходько Михайло Васильович, ст. викладач.

 • Шароді Василь Васильович ст. викладач.

 • Роман Сергій Іванович, ст. викладач.

 • Глюдзик Галина Богданівна, викладач.

 • Корчинська Жанна Михайлівна, викладач.

 • Лета Василь Васильович, викладач.

 • Карабінюк Микола Миколайович, викладач.

 • Озимко Руслан Русланович, викладач.

 • Чиняк Віталія Віталіївна - старший лаборант.

 • Гошпер Агнета Миколаївна - старший лаборант.

 • Качмар Наталія Іванівна – старший лаборант.

Відповідальний за інформацію: Поп Степан Степанович
Дата оновлення інформації: 25.02.2019