For University Entrants

Про приймальну комісію

Приймальна комісія – робочий орган ДВНЗ «УжНУ», що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

- Закону України "Про вищу освіту",

Умов прийому до закладів вищої освіти України

Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ",

Статуту університету,

Положення про приймальну комісію.

Головою Приймальної комісії є ректор університету.

Відповідно до Положення Приймальна комісія:

- забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань вступу;

- організовує прийом заяв та документів;

- приймає рішення про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях та до участі у конкурсі;

- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

- здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії (відбіркові, предметні екзаменаційні, фахові атестаційні, апеляційні комісії), розглядає і затверджує їх рішення;

- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування. 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії.
Оновлено: 31.03.2023