For University Entrants

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра з усіх ліцензованих спеціальностей та магістра медичного або фармацевтичного спрямувань за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» на перший курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди.

Для співставлення предметів ЗНО, вступних іспитів, творчих конкурсів та бюджетних конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо:

Калькулятор вступника - 2020.

Особливості вступної кампанії 2020 року:

- приймаються сертифікати ЗНО 2018 – 2020 років з іноземних мов та 2017 - 2020 років з інших предметів;

- на спеціальності «Стоматологія» та «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів. Для небюджетних конкурсних пропозицій для цих спеціальностей другий та третій предмети обираються вступником із переліку: біологія, математика, фізика, хімія;

- щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» (за ступенем магістр) - не менше 130;

- вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000;

- творчі конкурси проводяться на спеціальності «Фізична культура і спорт», «Правоохоронна діяльність»;

- на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

1) призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2020 року під час вступу нараховується 10 балів до конкурсного бала, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) учасникам профорієнтаційних олімпіад ДВНЗ «УжНУ» нараховується до 20 балів до сертифіката з одного відповідного предмета (біологія, географія,математика, фізика, хімія);

3) сільський коефіцієнт дорівнює 1.05 (для інших спеціальностей - 1.02);

4) галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2;

5) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть буть переведені на навчання за кошти державного бюджету, 

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 05.02.2020