For University Entrants

Вступ на основі ступеня бакалавра (магістра)

На навчання для здобуття ступеня магістра за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань до ДВНЗ «УжНУ» приймаються вступники, які здобули ступінь бакалавра (магістра) або ОКР спеціаліста. 

Для конкурсного відбору зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»:

- результати єдиного вступного іспиту* з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

- результати єдиного фахового вступного випробування** з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на інші спеціальності (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»):

- результати єдиного вступного іспиту* з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

- результати фахового вступного випробування, яке проводить ДВНЗ «УжНУ»;

3) для вступу за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство»:

- результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, які проводяться у ДВНЗ «УжНУ».

Для вступу на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), необхідною умовою є успішне проходження додаткового вступного випробування. Для такої категорії осіб можуть встановлюватися додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. 

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у ДВНЗ «УжНУ»

* Єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;
** Єдине фахове вступне випробування - форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 05.02.2020