Новини

10.05.2018
252

Вітання Опачко М.В. із захистом докторської дисертації

Вітання Опачко М.В. із захистом докторської дисертації

10 травня 2018 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Опачко Магдалина Василівна. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Тема дисертації «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту», спеціальність13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Вітаємо колегу із блискучим захистом та бажаємо подальшого професійного зростання, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!
 
Колектив кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи
 
Категорії: