Новини

05.04.2019
1828

Віталій Симочко: «Наших студентів уже на старших курсах запрошують розпочинати свою трудову діяльність на сучасних підприємствах»

Віталій Симочко: «Наших студентів уже на старших курсах запрошують розпочинати свою трудову діяльність на сучасних підприємствах»

Історія біологічного факультет УжНУ сягає своїми витоками у 1945 рік, коли був заснований  сам університет в Ужгороді у складі чотирьох факультетів – біологічного, медичного, історичного і філологічного. Біофак сьогодні – потужній навчально-науковий підрозділ УжНУ, який готує фахівців для освітніх закладів, виробничих, сільськогосподарських і природоохоронних структур та здійснює фундаментальні наукові дослідження. Він складається з п’яти кафедр: ботаніки; зоології; генетики, фізіології рослин і мікробіології; ентомології та збереження біорізноманіття; плодоовочівництва і виноградарства. Про специфіку вступу та навчання на факультеті розповідає т.в.о. декана, кандидат біологічних наук, доцент Віталій Симочко.

Пане Віталій! Що спонукало особисто Вас обрати собі фах біолога?

На відміну від багатьох моїх університетських колег, які стали продовжувачами професійних сімейних традицій, я не є «спадковим» біологом. Біологом був рідний брат мого батька – кандидат біологічних наук, відомий мисливствознавець Закарпатської області Мирослав Дмитрович Симочко. Він був дуже виваженою та знаючою людиною, жив своєю справою і часте спілкування з ним захопило мене цією професією. Його особистий вплив, очевидно, і став вирішальним для мого подальшого професійного формування. По закінченні школи я став студентом біологічного факультету УжДУ, в подальшому працював у науковій установі галузі карантину рослин, навчався в аспірантурі Інституту захисту рослин УААН у м. Києві, а повернувшись додому, з 2002 року остаточно пов’язав свою діяльність з біофаком УжНУ як викладач і науковець.

На які спеціальності вестиметься набір на факультет цьогоріч?

У цьому році, як і в попередньому, будемо приймати абітурієнтів на підготовку з трьох спеціальностей: «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини», на якій готують вчителів-біологів для освітніх закладів; «Біологія» – для роботи в природоохоронних організаціях, діагностичних лабораторіях медичного та біологічного спрямування, науково-дослідних установах тощо; а також спеціальність «Садівництво та виноградарство», яка готує фахівців з традиційних для нашої області аграрних спеціальностей – садівництва, овочівництва і виноградарства. 

Які нововведення будуть актуальними на вашому факультеті у 2019 році?

Що стосується власне самого вступу, то жодних нововведень ми не запровадили. Відчутні зміни упродовж останніх двох років сталися в організації навчального процесу, який пов'язаний із значним осучасненням матеріально-технічної бази нашого факультету. За цей час ми відкрили три нові укомплектовані сучасним обладнанням лабораторії – генетично-молекулярних досліджень, фізіології рослин та моніторингу водних і наземних екосистем, що дає змогу значно підвищити якість освітнього процесу та можливість займатися науковим дослідженнями. Для практичної реалізації набутих знань по розвитку виноградарства і виноробства в УжНУ відкрили навчально-науково-виробничий центр «Деренівка», на базі якого заклали нові виноградники традиційних для Закарпаття сортів. Студенти біологічного факультету мають можливість навчатись за системою подвійних дипломів у Університетах Литви і Польщі.

Наші студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях і у студентських «start-up».  Основними напрямками досліджень є: альтернативні джерела енергії, розробка концептуальних підходів організації ECO-SMART CITY та їх імплементація, особливості культивування енергетичних культур, зокрема вирощування енергетичної верби та павловнії, дослідження лікарських рослин традиційних для Карпатського регіону. Традиційно увага викладачів та студентів біологічного факультету приділяється природоохоронним заходам по збереженню унікальних екосистем Карпат. Стрімкого розвитку в останні роки набув генетично-молекулярний напрям, який ефективно використовується при вивченні біорізноманіття рідкісних та ендемічних видів рослин і тварин. 

Які перспективи працевлаштування чекають на випускників біологічного факультету?

Сьогодні триває процес реформування освіти і наші випускники біологи-викладачі, які мають сучасні знання предмету, з успіхом ідуть працювати у школи, коледжі, спеціалізовані виші. Власне біологи працевлаштовуються у природоохоронних організаціях, екологічних службах, на промислових підприємствах, у лісовому господарстві, у діагностичних лабораторіях як медичного, так і немедичного спрямування, санітарно-епідеміологічних закладах, установах фітосанітарної служби, в санаторно-курортних закладах, установах охорони навколишнього середовища, системі зеленого будівництва, пов’язаного з ландшафтним озелененням міських, промислових та рекреаційних територій.  Агрономічний профіль – взагалі окрема тема, оскільки в останні роки Україна стала потужним аграрним експортером, причому не лише сільгоспсировини, але й продуктів харчування. За цієї ситуації ринок потребує  дедалі більше як фахівців-агрономів, так і спеціалістів з переробки сільгосппродукції. На даний час ми навіть ще не задовольняємо запити бізнесових структур на цих фахівців. Це зумовлює ситуацію, коли наших студентів уже на старших курсах запрошують розпочинати свою трудову діяльність на таких сучасних підприємствах, де вони отримують добротну заробітну плату та мають кар’єрне зростання.

 

 

Василь Ільницький

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: