Новини

16.11.2021
739

Володимира Фекету призначено на посаду проректора з наукової роботи УжНУ

Володимира Фекету призначено на посаду проректора з наукової роботи УжНУ

Володимир Фекета народився 29 червня 1960 року у с.Тур’ї Ремети на Перечинщині. У 1977-83 роках навчався на медичному факультеті УжНУ. Закінчив очну аспірантуру Інституту фізіології Академії наук Білорусі за спеціальністю «фізіологія людини і тварин» (1987).  Кандидат медичних наук з 1988 року, доктор біологічних наук з 1994 року. З 1987 по 1994 роки працював на посадах молодшого наукового та старшого наукового співробітника в Інституті фізіології АН Білорусі.

У 1994 році запрошений на роботу в Ужгородський державний університет. З 1998 року очолював кафедру нормальної та патологічної фізіології УжНУ.  Підготував нові редакції курсів нормальної фізіології для студентів медичного факультету та фізіології людини і тварин для студентів біологічного факультету і факультету фізичної реабілітації. Впровадив у навчальний процес ряд сучасних лабораторних методик дослідження функцій організму людини та комп’ютерне тестування знань студентів. Автор популярних серед студентів підручників «Курс лекцій з нормальної фізіології» (1999) та «Фізіологія людини для лікарів» (2017).

У 2015-16 роках працював проректором з науково-педагогічної роботи УжНУ. Був одним з фундаторів медичного факультету №2, створеного для навчання іноземних студентів. У 2016 році обраний завідувачем кафедри фундаментальних медичних дисциплін цього факультету. На цій посаді вніс значний вклад у розбудову медичного факультету №2 та підготовку науково-педагогічних кадрів для цього молодого колективу. Зокрема, три його учні захистили дисертації на здобуття вченого ступеня «доктор філософії» в галузі медицини і навчають студентів-іноземців англійською мовою.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій, семи патентів на винаходи (у співавторстві) та трьох підручників. Наукові інтереси: дослідження фізіологічної ролі гемодинамічної мікронасосної функції міокарду, вивчення інформативності типологічних характеристик центральної гемодинаміки у фізіології спорту та клінічній кардіології, вивчення адаптаційних можливостей організму людини з допомогою методики аналізу варіабельності серцевого ритму.  

У 1999 р. його біографію включено в Міжнародний біографічний довідник «Who is Who in the World», член правління Всеукраїнського товариства фізіологів, член Спеціалізованої ради по захисту дисертацій за спеціальністю «фізіологія» при ЛНУ ім. І.Франка. Підготував 6 кандидатів наук та 3 докторів філософії.

Вчена рада УжНУ на засіданні 16 листопада 2021 року рекомендувала ректору УжНУ призначити проректором з наукової роботи доктора білогічних наук, професора Фекету Володимира Петровича.

 

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: