Новини

06.02.2020
246

Відбулося перше у новому році засідання Редакційно-видавничої ради Ужгородського національного університету

Відбулося перше у новому році засідання Редакційно-видавничої ради Ужгородського національного університету

На засіданні, яке було проведено 5 лютого, члени редакційно-видавничої ради обговорили і рекомендували до друку такі видання: науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». Випуск 1(37) 2020; науково-популярне видання «Per Aspera Ad Astra. Факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 20 років», за заг. ред. І.В. Чопея; науково-популярне видання «Літопис неврології Закарпаття (до 100-річчя від дня народження Дмитра Олександровича Снігурського)», за заг. ред. О.Р. Пулика та Н.С. Вакули; збірник тез доповідей 74-підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу хімічного факультету Ужгородського національного університету; монографія «Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005–2020», автор М.В. Савчин; колективна монографія «Правове регулювання та економічні права і свободи», за ред. М. Савчина; навчальний посібник «Теорія ймовірностей і математична статистика. Прогнозування», автори Ф.Е. Гече, О.Ю. Мулеса, Т.Б. Шпеник; навчальний посібник «Лінійна алгебра», автор І.В. Шапочка; навчальний посібник «Науково-дослідницька робота студента в системі підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту», автори В.А. Товт, Н.В. Степчук; навчальний посібник «Фізичне виховання дорослого населення», автори В.А. Товт, Л.М. Джуган; навчальний посібник «Педагогіка фізичного виховання і спорту. Опорні конспекти лекцій», укладач Т.В. Хома; навчальний посібник «Оздоровчий фітнес», укладач В.Г. Тулайдан. 

Відтак секретар редакційно-видавничої ради Андріана Бродич доповіла про результати роботи редколегій фахових періодичних видань університету, зокрема у категорію Б відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України внесено п’ять видань УжНУ, це: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика»; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія»; Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія»; збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність»; науковий журнал «Медична освіта» (співзасновники: Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). 

Головуючий редакційно-видавничої ради університету, проректор з наукової роботи Ігор Студеняк наголосив, щоб відповідальні редактори та секретарі періодичних фахових видань університету пришвидшили подання відповідних документів згідно до вимог наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 року №32, а також зауважив, що голови та члени редакційних колегій фахових видань є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

 

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

 

Категорії: