Новини

22.04.2021
490

Вчена рада ухвалила низку важливих рішень

Вчена рада ухвалила низку важливих рішень

У четвер, 22 квітня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. Серед основних питань – атестаційні та конкурсні справи, а також доповіді директора наукової бібліотеки Марії Медвідь та декана хімічного факультету Василя Лендєла. Вчена рада розглянула низку інших питань, зокрема щодо структурних змін в складі факультету іноземної філології та географічного факультету.

Розпочалося засідання з розгляду атестаційних та конкурсних справ. Вчена рада присвоїла вчені звання професора Мирославі Лендьел, Івану Миронюку, Стелласу Асланову, Лілії Дорофеєвій та Тетяні Карабін. Вчені звання доцента отримали Мар’яна  Балега, Зоряна  Ваколя, Андріана Галамба, Анжеліка Керецман, Олександр Кондрат, Оксана Мигалець, Олександр Піфко, Вікторія Поляк-Товт, Наталія Сочка  та Андрій Шерегій.

Щодо конкурсних справ, то Вченою радою були підтримані кандидатури Руслани Жовтані на посаду завідувача кафедри міжнародних комунікацій, Ксенії Мелеги на посаду завідувача кафедри основ медицини, Анатолія Потапчука на посаду завідувача кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, Ганни Машіки на посаду завідувача кафедри туризму, Олександра Тилищака на посаду завідувача кафедри алгебри,  Костянтина Румянцева на посаду професора кафедри хірургічних хвороб, Марії Менджул на посаду професора кафедри цивільного права та процесу, а також Оксани Повідайчик на посаду професора кафедри соціології та соціальної роботи.

Наступним питанням розглянули роль Наукової бібліотеки в інформетричних дослідженнях публікаційної активності науковців Ужгородського національного університету. Директор Наукової бібліотеки Марія Медвідь розповіла про значний об’єм  наукометричних  досліджень, який здійснюється підрозділом.  «Проводячи наукометричний моніторинг, бібліотека чітко опиралася на публікаційну характеристику науковців УжНУ в найавторитетніших базах. І сміливо може зазначити – колектив науковців УжНУ на сторінках видань, які індексуються в світових науко метричних базах, передусім Scopus, Web of Science та Google Scholar гідно представляють українську науку в світі. Загальна  кількість цитувань науковців УжНУ у Scopus складає 14 036 позицій, лише за 2020 рік кількість цитувань склала 1063. У базі WoS загальна кількість цитувань - 19 588, в Google Academy – 25 748» - розповіла Марія Медвідь.

Аналітика досліджень публікаційної активності вчених університету є актуальним напрямом роботи бібліотеки, який дає можливість підготувати рейтинги викладачів ЗВО, згідно з даними міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та Google Scholar. Також Наукова бібліотека займається наповненням електронної бази «Бібліометрика науки ДВНЗ «УжНУ», яка репрезентує наукову, наукометричну, бібліометричну, аналітичну діяльність вчених університету.  Бібліотекою також здійснюється активне поповнення електронного репозитарію ДВНЗ «УжНУ», який підтримується електронною базою Google Scholar.

Про навчальну, наукову та виховну діяльність хімічного факультету у 2016-2020 роках доповів на засіданні декан факультету Василь Лендєл. «З метою належного забезпечення студентів необхідною навчально-методичною літературою, як необхідної складової ефективного впровадження кредитно-модульної системи, викладачами хімічного факультету було підготовлено і видано чимало власних підручників, навчально-методичних посібників. За звітний період видано 38 найменувань навчально-методичної літератури, і них З підручники, 15 навчальних посібників, 20 навчально-методичних посібників, розробок і вказівок», - наголосив доповідач.

Вагомою частиною роботи науковців факультету є публікація результатів у провідних наукових виданнях та їх апробація на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Протягом 2016-2020 років науково-педагогічними працівниками хімічного факультету опубліковано 155 статей у наукових виданнях, а також 98 наукових видань, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Серед інших важливих питань, які були розглянуті на засіданні - затвердження положення про порядок проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та  інших документів, які регламентуватимуть виборчий процес в університеті. Крім цього, було затверджено зміни до Правил прийому до університету
у 2021 році, внесено зміни до структури факультету іноземної філології, зокрема реорганізовано кафедру французької мови та зарубіжної літератури і кафедру класичної та румунської філології шляхом їх об’єднання та утворення на їх основі кафедри романських мов та зарубіжної літератури. На географічному факультеті було вирішено перейменувати кафедру землевпорядкування та кадастру географічного факультету на «Кафедру геодезії, землеустрою та геоінформатики». Також на засіданні розглянули утворення разових спеціалізованих вчених рад, а також затвердили  уточнення тем дисертаційних досліджень, зміни наукових керівників та надання дозволу на наукове керівництво.

 

Олексій Шафраньош

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: