Новини

17.12.2019
766

В УжНУ визначили переможців конкурсу на кращий підручник за підсумками 2018 року

В УжНУ визначили переможців конкурсу на кращий підручник за підсумками 2018 року

Останнє в календарному році засідання Редакційно-видавничої ради УжНУ та конкурсної Комісії з визначення кращого підручника або навчального посібника за 2018 рік відбулося 16 грудня.

Відповідно до порядку денного на засіданні Редакційно-видавничої ради було заслухано і рекомендовано до друку 17 видань: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика». Випуск 1(45). Випуск 2(46); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». Випуск 2(35); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». Випуск 2(60); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». Випуск 2(42); Науково-практичний журнал «Проблеми клінічної педіатрії». Випуск 4(46); Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». Випуск 4(36); Збірник наукових праць «Міжнародний науковий вісник». Випуск 1(19). Випуск 2(20); Збірник наукових праць «Studia Slovakistica. Сучасна славістика в Україні та Європі»». Випуск 19; Монографія «До питання створення сім’ї за законодавством України», за редакцією Ревуцької І.Е., Булеци С.Б.; Навчальний посібник «Ситуаційні задачі з інфекційних хвороб», автори Туряниця С.М., Петров В.О., Смоланка В.І.; Навчальний посібник «Особливості перекладу текстів офіційно-ділового стилю (Peculiarities of official business style texts’ translation)», автор Мигалець О.І.; Навчальний посібник «Обробка, візуалізація та аналіз експериментальних даних з використанням пакету Origin», автори Горват А.А., Молнар О.О., Мінькович В.В.; Навчальний посібник «Методи обробки експериментальних даних з використанням MS Exel», автори Горват А.А., Молнар О.О., Мінькович В.В.; Навчально-методичний посібник «Основи літературознавства», автори Ференц Н.С., Чижмар О.М.; Термінологічний словник «Терміни в системі громадського здоров’я», автори Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Маркович В.П.; Електронний навчальний посібник «Основи менеджменту», автори Сусліков Л.М., Студеняк І.П.; Електронний навчальний посібник «Презентація формул і діаграм», автори Нелюбов В.О., Куруца О.С. 

У цей же день відбулось засідання Конкурсної комісії, яка розглянула і подала на затвердження Вченої ради рішення про відзначення 14 навчальних видань науковців університету з природничих та гуманітарних наук. Переможцями конкурсу зокрема визначено:

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Жигуц Ю.Ю. За підручники: «Підіймально-транспортні машини і механізми». Мова видання – українська. – 216 с.; «Основи наукових досліджень в природничих та соціальних науках». Мова видання – угорська. – 224 с.; «Основи наукових досліджень (в природничих науках)». Мова видання – українська. – 208 с.

ІІ місце – два видання:

Сусліков Л.М., Студеняк І.П. За навчальний посібник «Первинні вимірювальні перетворювачі фізичних величин». Мова видання – українська. – 304 с.

Симочко В.В. За навчальний посібник «Фітосанітарна і ветеринарна безпека: теорія та практика». Мова видання – українська. – 328 с.

ІІІ місце – два видання:

Шуаібов О.К., Шевера І.В., Малініна А.О., Малінін О.М. За навчальний посібник «Низьковольтна імпульсна електроніка». Мова видання – українська. – 236 с.

Мелега К.П. За навчальний посібник «Сучасні технології здоров’язбереження». Мова видання – українська. – 200 с.

Відзначити за участь:

Філак Я.Ф., Філак Ф.Г. За навчальний посібник «Протезування та ортезування у фізичній терапії». Мова видання – українська. – 103 с.

Товт В.А., Маріонда І.І. За навчальний посібник «Курсові роботи в системі підготовки фахівців за спеціальностями фізична культура і спорт, середня освіта (фізична культура)». Мова видання – українська. – 61 с.

Фекета В.П. За підручник «Фізіологія людини для лікарів». Мова видання – українська. – 482 с.

Чопей І.В. За підручник «Внутрішні хвороби». Мова видання – українська. – 1632 с.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Варцаба В.І., Заславська О.І. За навчальний посібник «Сучасне банківництво: теорія і практика». Мова видання – українська. – 364 с.

ІІІ місце – Розлуцька Г.М. За навчально-методичний посібник «Взаємодія соціальних інститутів у вихованні дітей». Мова видання – українська. – 116 с.

Відзначити за участь:

Лях Т.О. За навчальний посібник «Українська мова як іноземна: професійне мовлення. Практичний курс для іноземних студентів медичних спеціальностей ВЗО». Мова видання – українська, англійська. – 128 с.

Навчально-методичне видання «Короткий термінологічний словник з основ педагогіки і полікультурної освіти (для вчителів шкіл з навчанням мовами нацменшин)». За ред.: Козубовської І.В., Розлуцької Г.М. Мова видання – українська. – 155 с.

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

І місце – Нелюбов В.О., Баньоі В.Ф., Куруца О.С., Кляп М.М. За електронний підручник «Тексти в презентаціях». Мова – українська.

 

Андріана Бродич, секретар Редакційно-видавничої ради

Категорії: