Новини

09.12.2022
433

У Міжнародній асоціації випускників переобрали голову комітету старійшин та створили раду молодих випускників

У Міжнародній асоціації випускників переобрали голову комітету старійшин та створили раду молодих випускників

Під час засідання правління Міжнародної асоціації випускників УжНУ 23 листопада переобрали голову ради старійшин та прийняли до правління голову Ради молодих вчених УжНУ. Важливим кроком стало створення в структурі Асоціації ради молодих випускників, аналогічної до комітету старійшин. Основні напрями роботи й завдання, визначені комітетом і радою, подаємо в цьому матеріалі. 

Попередній очільник комітету старійшин – Іван Чаварга – на превеликий жаль, відійшов у засвіти цього року. Відтак на засіданні правління одноголосно обрали нового голову комітету – Івана Чопея, декана факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Довідка про Івана Чопея

Доктор медичних наук, професор кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти УжНУ, заслужений професор УжНУ, заслужений лікар України, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, академік НАНВО України, відмінник освіти України, віце-президент української асоціації сімейної медицини, президент закарпатської асоціації сімейних лікарів, зовнішній член угорської АН, дійсний член австралійської АН по вивченню гіпертонічної хвороби, голова Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в УжНУ. 

Нагороджений за значний особистий внесок у розвиток медичної науки й освіти, високий професіоналізм, плідну працю зі студентською молоддю: почесними грамотами МОЗ та МОН України, вищими відзнаками та нагрудними знаками Закарпатської ОДА та обласної ради, лауреат академічних нагород О.О. Богомольця та М.І. Дубіни та ордену «медична слава України». 

Під керівництвом Чопея І.В. захищено 11 кандидатських, 2 докторські та 25 магістерських робіт. Він створив Асоціацію сімейних лікарів Закарпатської області, провів десятки міжнародних науково-практичних конференцій з участю понад 350 вчених із США, Польщі, Угорщини, Німеччини.

Автор понад 220 наукових публікацій, 8 монографій, 5 національних підручників, 14 навчальних посібників. Стажувався в США, Німеччині та ін. Працював членом Координаційних рад МОН та МОЗ України, входив в урядову комісію по реформуванню охорони здоров'я, виступав на парламентських слуханнях з питань реформування медицини. Працює в редакційних колегіях низки наукових журналів України та Польщі.

Іван Чопей визначає такі напрями роботи комітету старійшин:

1.Комітет старійшин ГО «Міжнародна асоціація випускників ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вирішує як стратегічні питання розвитку університету так і поточні проблеми.

2.До складу комітету старійшин входять провідні викладачі, співробітники університету, які мають значний досвід і високі професійні здобутки.

3.Комітет старійшин створюється згідно зі статутом громадської організації. 

4.На розгляд комітету старійшин виносяться питання за поданням правління асоціації, ректора УжНУ, керівників підрозділів університету або окремих членів трудового колективу, а також за ініціативою одного із членів комітету старійшин.

 

Основні права та завдання комітету старійшин:

отримувати в установленому порядку від керівництва університету інформацію, необхідну для своєї роботи;

проводити круглі столи, конференції, збори. Вносити ректору пропозиції з питань розвитку університету;

аналізувати проекти рішень ректорату щодо соціально-економічного розвитку університету та поточних проблемних питань;

делегувати своїх представників для участі в засіданнях Ради розвитку університету, ректорату та вченої ради;

брати участь в межах своїх повноважень у підготовці пропозицій щодо перспектив та напрямків соціально-економічного розвитку університету;

сприяти вивченню попиту на окремі спеціальності на ринку праці і працевлаштування випускників;

проводити роз’яснювальну громадську роботу, сприяти популяризації перспективних ідей;

підтримувати зв’язки з іншими громадськими організаціями університету, області та за кордоном, сприяючи громадсько-державному управлінню університетом.

 

Засідання комітету старійшин проводяться за необхідністю, дати їх проведення і порядок денний визначає голова комітету. Засідання комітету старійшин є відкритими. Рішення комітету старійшин приймаються колегіально, простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді рекомендацій.

На засіданні 23 листопада до правління асоціації прийняли голову Ради молодих вчених УжНУ Тараса Гряділя. А в структурі Міжнародної асоціації випускників створили окремий орган – раду молодих випускників за аналогією до комітету старійшин. Очолив раду Тарас Гряділь.

Довідка про Тараса Гряділя

Асистент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, асистент кафедри внутрішніх хвороб медичного факультету № 2, Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ»; член ГО «Асоціації сімейних лікарів Закарпаття», член правління ГО «Української асоціації сімейної медицини» (УАСМ); стипендіат академічної стипендії Президента України, академічної стипендії імені М.С. Грушевського; співдослідник та координатор міжнародних медичних рандомізованих багатоцентрових клінічних досліджень (більше 15 досліджень). 

Автор 105-ти публікацій, з них у фахових наукових виданнях – 11, публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science - 6 (Q4), 5 методичних рекомендацій, 1 магістерська робота на правах рукопису та 3 книги у співавторстві. Спектр наукових публікацій охоплює питання пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2022 року, а саме науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. За останні 5 років взяв участь у більш ніж 100 конференціях, зокрема й міжнародних.

Співавтор книги  Кишеньковий довідник сімейного лікаря,  4 і 5 видання (Чопей І.В., Колесник П.О., Гряділь Т.І. [та ін.]). 

Увійшов до рейтингу ТОП-50 найкращих науково-педагогічних працівників ДВНЗ «УжНУ» за даними 2017/2018 та 2018/2019 та 2020/2021 навчальних років.

Учасник чоловічої народної хорової капели ДВНЗ «УжНУ» «Боян».

Напрями роботи ради молодих випускників збігаються з визначеними для комітету старійшин та полягають у вирішенні стратегічних і поточних питань розвитку університету й молодих випускників зокрема шляхом засідань за участі молодих випускників, які входять до Асоціації. 

Засідання проводяться за необхідністю, дати їх проведення і порядок денний визначає голова ради. Засідання ради молодих випускників є відкритими. Рішення приймаються колегіально, простою більшістю голосів та оформлюються у вигляді рекомендацій.

Завдання ради молодих випускників у складі Міжнародної асоціації випускників:

  • об’єднувати молодих випускників УжНУ, зокрема тих, які працюють за кордоном;
  • забезпечувати інформаційний обмін, співпрацю між молодими вченими УжНУ й закордонними університетами;
  • проводити наукові, науково-освітні заходи; 
  • сприяти грантовій, стипендіальній та іншим формам підтримки молоді;
  • популяризувати результати досліджень, ідей молодих вчених шляхом створення спеціалізованих фахових видань міжнародного рівня;
  • організувати представництва молодих вчених на базі відокремлених закордонних підрозділів Асоціації; 
  • популяризувати науку, університет загалом шляхом проведення відкритих лекцій, тренінгів, наукових форумів, шкіл тощо за участі членів Асоціації;
  • вирішувати проблеми молодих вчених завдяки об’єднанню з міжнародним науковим співтовариством. 
Категорії: