Новини

08.02.2017
18638

ДВНЗ "УжНУ" оголошує прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти (ОНОВЛЕНО!)

ДВНЗ "УжНУ" оголошує прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти (ОНОВЛЕНО!)

Перелік сформовано на основі Додатку 5 до Правил прийому з врахуванням структурних змін у ДВНЗ "УжНУ". Для кожного підрозділу інформація подана у наступній послідовності:

– Спеціальність_1. Спеціалізація (Освітня_програма_1, Освітня_програма_2, ..), – Спеціальність_2. Спеціалізація (Освітні програми) .....

1. Предмет_1 (ваговий_коефіцієнт_1). 2. Предмет_2 (ваговий_коефіцієнт_2). 3. Предмет_3 (ваговий_коефіцієнт_3).

Увага! Інформацію приведено у відповідність до Правил прийому у новій редакції!


Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту для всіх спеціальностей - 0,10. Мінімальна кількість балів у сертифікаті УЦОЯО (на вступному іспиті, творчому конкурсі) для участі у конкурсному відборі за ступенем бакалавра 100 балів, за ступенем магістра медичного та фармацевтичного спрямувань 100 балів. Іноземна мова – англійська, німецька, французька, іспанська мови (за вибором вступника). Творчий конкурс з фізичної підготовленості, творчий конкурс із журналістики – проводяться у ДВНЗ “УжНУ”. Румунська мова, угорська мова – вступні іспити у ДВНЗ “УжНУ”. / означає "або".

Освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Біологічний факультет

– Середня освіта. Біологія (Біологія), – Біологія (Біологія), – Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Хімія / Історія України (0,30)

 Географічний факультет

– Середня освіта. Географія (Географія), Географія (Географія), – Науки про Землю (Природнича географія)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,30) 3. Біологія / Географія (0,40)

– Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), – Науки про Землю (Космічний моніторинг Землі)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,30) 3. Історія України / Географія (0,40)

– Лісове господарство (Лісове господарство), – Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Хімія / Географія (0,30)

 Економічний факультет

– Економіка (Економіка підприємства, Логістика), – Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподаткування), – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління персоналом та економіка праці), – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит, Митна справа та оціночна діяльність)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Історія України / Іноземна мова (0,30)

 Інженерно-технічний факультет

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), – Електроніка (Електронні системи), – Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи та мережі), – Прикладна механіка (Технології машинобудування)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Іноземна мова (0,30)

– Будівництво та цивільна інженерія (Міське будів­ництво та господарство)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Географія (0,30)

Математичний факультет

– Середня освіта. Математика (Математика. Інформатика), – Математика (Математика), – Прикладна математика (Прикладна математика, Прикладна інформатика), – Статистика (Статистика), – Системний аналіз (Системний аналіз)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Іноземна мова / Географія (0,30)

 Факультет здоров’я та фізичного виховання

– Фізична терапія, ерготерапія  (Фізична терапія, ерготерапія),

– Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка, логопедія. Здоров’я людини)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Математика / Історія України (0,30)

Середня освіта. Фізична культура (Фізична культура),

– Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

1. Українська мова та література (0,25) 2. Біологія (0,40) 3. Творчий конкурс з фізичної підготовленості (0,25)

Факультет іноземної філології

– Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Англійська мова і література. Зарубіжна література), – Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Німецька мова і література. Зарубіжна література), – Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Французька мова і література. Зарубіжна література), – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова та література. Переклад), – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та література. Переклад), – Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) (Французька мова та література. Переклад)

1. Українська мова та література (0,30) 2. Історія України (0,30) 3. Іноземна мова / Географія (0,30)

– Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Румунська мова і література. Зарубіжна література)

1. Українська мова та література (0,30) 2. Історія України (0,30) 3. Іноземна мова / Географія / Румунська мова (0,30)

 Факультет інформаційних технологій

– Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення), – Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки, Інформатика)

1. Українська мова та література (0,25) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Іноземна мова (0,25)

 Факультет історії та міжнародних відносин

– Середня освіта. Історія (Історія), – Історія та археологія (Американістика, Археологія, Центральноєвропейські студії)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,40) 3. Іноземна мова / Географія (0,30)

– Менеджмент (Менеджмент)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,35) 3. Іноземна мова / Історія України (0,35)

– Маркетинг (Маркетинг), – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини, Країнознавство)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Географія (0,35)

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Математика / Іноземна мова (0,35)

 Факультет міжнародних економічних відносин

– Міжнародні економічні відносини (Економічна дипломатія, Інвестиційна політика, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,35) 3. Іноземна мова / Історія України (0,35)

– Філологія. Прикладна лінгвістика (Прикладна лінгвістика)

1. Українська мова та література (0,30) 2. Історія України (0,30) 3. Іноземна мова / Математика (0,30)

 Факультет суспільних наук

– Політологія (Політологія), – Філософія (Філософія), – Соціальна робота (Менеджмент соціальної сфери, Медико-соціальна робота, рекреаційний супровід), Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література (0,30) 2. Історія України (0,30) 3. Географія / Іноземна мова (0,30)

– Психологія (Психологія, Практична психологія)

1. Українська мова та література (0,30) 2. Біологія (0,30) 3. Іноземна мова / Історія України (0,30)

– Соціологія (Кризовий менеджмент, Соціологія економічної діяльності)

1. Українська мова та література (0,30) 2. Історія України (0,30) 3. Математика / Географія (0,30)

 Факультет туризму та міжнародних комунікацій

– Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Біологія (0,35)

– Туризм (Туризм)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Географія (0,35)

 Фізичний факультет

Кібербезпека (Безпека інформаційних і комуніка­ційних систем, Системи технічного захисту інформації)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Іноземна мова (0,30)

– Середня освіта. Фізика (Фізика. Інформатика), – Фізика та астрономія (Фізика та астрономія), – Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали), – Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наноелектроніка)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Хімія (0,30)

– Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Географія (0,30)

 Філологічний факультет

– Середня освіта. Українська мова і література (Українська мова і література), – Філологія. Українська мова та література (Українська мова та література), – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Російська мова та література. Польська мова та література, Словацька мова та література, Чеська мова та література)

1. Українська мова та література (0,40) 2. Історія України (0,25) 3. Іноземна мова / Географія (0,25)

– Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Російська мова і література. Польська мова і література)

1. Українська мова та література (0,40) 2. Історія України (0,25) 3. Іноземна мова / Географія / Російська мова (0,25)

Журналістика (Журналістика, Реклама і зв’язки з громадськістю)

1. Українська мова та література (0,40), 2. Історія України (0,25) 3. Творчий конкурс із журналістики (0,25)

 Хімічний факультет

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Хімія / Математика (0,30)

Середня освіта. Хімія (Хімія. Екологія), – Хімія (Хімія)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,35) 3. Хімія / Біологія (0,35)

 Юридичний факультет

Право (Право)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Географія (0,35)

Міжнародне право (Міжнародне право)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Математика (0,35)

 Українсько-угорський навчально-науковий інститут

– Середня освіта. Історія (Історія)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,40) 3. Іноземна мова / Географія / Угорська мова (0,30)

– Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,35) 3. Іноземна мова / Географія (0,35)

– Середня освіта. Математика (Математика. Інформатика)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Іноземна мова / Географія / Угорська мова (0,30)

– Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Угорська мова і література)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Історія України (0,30) 3. Іноземна мова / Угорська мова (0,40)

– Середня освіта. Фізика (Фізика. Інформатика)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Математика (0,40) 3. Фізика / Хімія / Угорська мова (0,30)

Освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти (магістр медичного або фармацевтичного спрямування)

Медичний факультет

– Медицина (Лікувальна справа)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Хімія / Історія України (0,30)

– Фармація, промислова фармація (Фармація)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,30) 3. Хімія / Фізика (0,40)

 Стоматологічний факультет

– Стоматологія (Стоматологія)

1. Українська мова та література (0,20) 2. Біологія (0,40) 3. Хімія / Історія України (0,30)

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ"

Категорії: