Новини

24.01.2019
875

На Вченій раді УжНУ обговорювали результати наукової роботи 2018 року та завдання на 2019 рік

На Вченій раді УжНУ обговорювали результати наукової роботи 2018 року та завдання на 2019 рік

У четвер, 24 січня, відбулось засідання Вченої ради УжНУ, на якому було обговорено й затверджено важливі рішення. Основним питанням  розгляду були результати наукової роботи за 2018 рік та завдання на 2019 рік. З доповіддю виступив проректор з наукової роботи Ігор Студеняк.

Серед здобутків наукової роботи минулого року можна виокремити: 21 виконаний науковий проект (за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 8 млн. 120 тис. 290 грн.); створення Центру колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія експериментальної та прикладної фізики” (на фінансування якого було виділено кошти з державного бюджету в розмірі 3 млн. 500 тис. грн.), перемога  2 проектів колективів молодих науковців від УжНУ у Конкурсі наукових проектів молодих вчених, який проводив МОН України.

 

 У 2018 році науковці УжНУ спільно, з європейськими колегами, продовжили  виконання ґранту програми “Горизонт 2020”. Фінансування за ґрантовою угодою Н2020-EU (ID-73112) “Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур” (науковий керівник  проф. В.М. Різак) у 2018 році за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу, становило 604,3 тис. грн. Також в університеті упродовж року активно працював Національний контактний пункт Рамкової програми “Горизонт 2020” (науковий керівник Т.М. Симочко).

За звітний період науковці університету підготували 66 монографій, видали 158 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 69 збірників наукових праць, з яких 41 Науковий вісник УжНУ з 13-ти серій, підготували 7 словників, 4 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики, опублікували 1385 наукових статей, 1803 тези доповідей на наукових конференціях.

В Ужгородському національному університеті протягом 2018 року проведено 69 наукових заходів, а саме: всеукраїнських конференцій – 2; міжнародних конференцій – 19; всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 4; міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 2; семінарів  – 16; круглих столів – 11; шкіл  – 7; симпозіумів – 2; конкурсів – 6.

Національна Академія наук України, разом із всесвітньовідомою компанією Clarivate Analytics, нагородили УжНУ відзнакою Web of Science Award 2018 у номінації “Установа з найвищою ефективністю наукових досліджень у 2018 році”.

Також у доповіді Ігоря Студеняка йшлося про: кількість зареєстрованих користувачів, обслуговування, книговидачу в Науковій бібліотеці УжНУ та книгообмін УжНУ; продовження доступу до наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету; отримання науково-педагогічними працівниками УжНУ патентів України на винахід та корисну модель; функціонування спеціалізованих вчених рад та інше.

 

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: