Новини

05.01.2018
474

Редакційно-видавнича рада УжНУ підбила підсумки загальноуніверситетського конкурсу «Кращий підручник або навчальний посібник за 2016 рік»

Редакційно-видавнича рада УжНУ підбила підсумки загальноуніверситетського конкурсу «Кращий підручник або навчальний посібник за 2016 рік»

Наприкінці грудня 2017 року відбулося засідання Редакційно-видавничої ради університету. Її голова, проф. Ігор Студеняк поінформував присутніх про проект наказу МОН України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» у якому пропонуються суттєві зміни щодо фахових видань. За результатами оцінки науковому періодичному виданню будуть присвоюватись відповідні категорії:

-  категорія «А»: наукові видання, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus;

- категорія «Б»: наукові видання, які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних (статті підлягають незалежному рецензуванню; у редколегії наявні іноземні фахівці з відповідної галузі науки (знань); статті мають цифровий ідентифікатор DOI; анотації до статей англійською мовою містять не менш як 1800 знаків);

- категорія «В»: видання призначені для визнання в якості опублікування наукової інформації.

Виданню, яке визнане науковим фаховим виданням, присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку наукових фахових видань України необхідно вказувати у вихідних відомостях видання.

Видання, які включені в діючий Перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, автоматично отримують категорію «В» і термін включення у Переліку відповідає встановленому відповідними наказами МОН. Періодичні наукові фахові видання, які віднесені до категорії «В» виключаються з Переліку упродовж 2018-2022 року, якщо їх засновники (співзасновники) не проведуть відповідної роботи з покращення стану видання для включення до категорії «Б». З 1 січня 2023 року до Переліку будуть віднесені лише видання які належать до категорій «А» і «Б». Періодичні наукові фахові видання України, що віднесені до категорій «А» і «Б» вважаються такими, що постійно включені до Переліку, якщо їх статус не погіршиться.

Головуючий повідомив членів редакційно-видавничої ради про те, що редколегіям Наукових вісників у наступному році потрібно буде провести значну роботу для того, щоб усі фахові видання УжНУ індексувались міжнародною базою SCOPUS та іншими наукометричними базами даних.

Відповідно до порядку денного на обговорення було винесено 21 рукопис, підготовлений науковцями УжНУ, з них: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Історія». Випуск 2(37); Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Біологія». № 42, 43; Науковий збірник «Studia Slovakistica. 17»; фаховий журнал «Публічне право» 2017, №4(28); Збірник наукових праць «Acta Hungarica», № 23; збірник наукових праць «Міжнародний науковий вісник». Спецвипуск 1-2(14-15); збірник наукових праць «Педагогічні інновації у фаховій освіті». Випуск 1(8); збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів»; підручник «Словацька мова» (видання 2-е, доповнене), автори Пахомова С., Джоґаник Я.; підручник «Фізіологія людини для лікарів», автор Фекета В.П.; підручник «Студбук із ортопедичної стоматології», автори Гасюк П.А., Костенко Є.Я., Мачоган В.Р., Росоловська С.О., Воробець А.Б., Радчук В.Б.; довідник «Алгоритм надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці», автори Жеро Н.І., Маляр-Газда Н.М., Криванич В.М.; навчальний посібник «Ортодонтія: тези лекції для лікарів-ортодонтів» (в трьох частинах), автори Клітинська О.В., Костенко Є.Я., Бородач В.О., Пиндус Т.О. та ін. (разом 13 авторів); навчальний посібник «Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики трофічних венозних виразок», автори Русин В.В., Носенко О.А., Кополовець І.І., Калинич С.С., Кочмарь О.М.; навчальний посібник «Сучасне банківництво: теорія і практика», автори Варцаба В.І., Заславська О.І.; навчальний посібник «Вступ до літературознавства», автор Ференц Н.С.; навчальний посібник «Теорія літератури і основи естетики», автор Ференц Н.С.; навчальний посібник «Основи риторики» (для студентів філологічного факультету), автори Барчан В.В., Хававчак О.А.; навчальний посібник «Морфологія сучасної російської мови», автор Пілаш М.Й.; навчальний посібник «Російська діалектологія», автор Пілаш М.Й.; монографія «Освітньо-виховна діяльність греко-католицької церкви на Закарпатті: історичний дискурс», автор Розлуцька Г.М.

У цей же день відбулось засідання конкурсної комісії, створеної наказом ректора №109/01-17 від 15 листопада 2017 року. Конкурсна комісія вирішила цього разу визначити переможців у трьох номінаціях: серед видань з природничих наук, гуманітарних наук та електронних видань.

Комісія розглянула і подала на затвердження Вченої ради рішення про відзначення 9 навчальних видань, зокрема:

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

І місце – Навчальний посібник «Методика викладання інженерних дисциплін» (гриф МОН України – лист № 1.4/18-Г-857 від 02.10.15). – Мова видання – українська, 240 с., автори: Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар.

ІІ місце – Підручник «Електронні зіткнення». Мова видання – українська, 256 с., автори: І.І. Шафраньош, М.І. Шафраньош.

ІІІ місце розділили три видання

-  Навчально-методичний посібник «Загальна хірургія в питаннях і відповідях». Мова видання – українська, 268 с., автори: С.С. Філіп, О.О. Болдижар, В.М. Шимон, Ю.П. Скрипинець та ін.

- Підручник «Біоорганічна та органічна хімія. Окремі розділи в тезах, схемах та прикладах. Частина 1. Аліфатичні монофункціональні сполуки». Мова видання – українська, англійська, 224 с., автори: В.Г. Лендєл, М.В. Сливка, М.Ю. Онисько, І.М. Балог, Ю.І. Фаринюк, М.М. Фізер, Н.П. Хрипак, А.О. Кривов’яз, С.А. Луцьо, І.Ф. Русин.

- Навчальний посібник «Основи інформаційно-вимірювальної техніки. Лабораторний практикум». Мова видання – українська, 176 с., автори: А.А. Горват, А.А. Когутич.

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

І місце – Навчальний комплекс: Підручник «Австралія та Нова Зеландія». Мова видання – англійська, 500 с. Навчальний посібник «Австралія та Нова Зеландія». Мова видання – англійська, 116 с., автори: С.А. Мишко, І.І. Вовканич, А.Г. Ляшина, К.М. Лізак.

ІІ місце – Навчальний посібник «Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть». Мова видання – українська, 464 с., упоряд.: М.О. Лендьел.

ІІІ місце – Навчальний посібник-практикум «Україна в системі європейської інтеграції. Частина 2. Європейська економічна інтеграція»: Мова видання – українська, 344 с., автори: В.П. Приходько, Н.О. Кушнір.

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

Електронний навчальний посібник «Електронний підручник». Мова видання – українська, автори: В.О. Нелюбов, О.В. Дубів, О.С. Куруца.

 

 

 

Андріана Бродич, секретар редакційно-видавничої ради

Категорії: