Новини

31.08.2020
2606

Про особливості організації освітнього процесу в Ужгородському національному університеті у 2020-2021 навчальному році

Про особливості організації освітнього процесу в Ужгородському національному університеті у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до наказу ректора університету «Про організацію освітнього процесу в І-му семестрі 2020/2021 навчального року» з 1 вересня 2020 р. навчання розпочинають здобувачі вищої освіти денної форми навчання 2-го, 3-го та 4-го курсу освітнього ступеня бакалавра, здобувачі 2-го року навчання освітнього ступеня магістра та здобувачі 2-го, 3-го та 4-го року навчання освітньо-наукового ступеня доктора філософії (аспіранти).

Здобувачі вищої освіти 1-го курсу бакалаврського та магістерського рівнів розпочинають навчання з 15 вересня 2020 р., а здобувачі 1-го курсу освітньо-наукового рівня "доктор філософії" – з 1 жовтня 2020 р.

Здобувачі заочної форми будуть навчатися відповідно до графіка освітнього процесу та графіка заїздів, які зазначені в робочих навчальних планах на 2020-2021 навчальний рік.

Для зменшення кількості здобувачів вищої освіти, які одночасно знаходяться в навчальних корпусах університету та з метою дотримання протиепідемічних вимог в умовах карантину, в університеті запроваджено очно-дистанційну форму навчання (або її ще називають змішаною), коли частина занять проводиться в дистанційному режимі, а частина – в очній формі. Зокрема, наказом передбачено проведення лекційних занять в дистанційній формі, а практичних, семінарських, лабораторних та клінічних занять – очно, тобто в аудиторіях, або дистанційно. Рішення про форму проведення вказаних занять приймають факультети/інститут, враховуючи специфіку спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти. Для цього у розкладах занять передбачаються тижні, коли проводяться лише лекційні заняття (дистанційно), і тижні – для інших видів навчальних занять.

У випадку, якщо Ужгород попадає у червону зону, то відвідування закладів освіти забороняється. Це буде означати, що університет змушений буде перейти повністю на дистанційну форму навчання.

Також наказом ректора університету «Про організацію освітнього процесу в І-му семестрі 2020/2021 навчального року» запроваджено навчання в дві зміни. Які курси, і в яку зміну будуть навчатися – це вирішують навчальні структурні підрозділи в залежності від їх потреб. Відповідна інформація розміщується на вебсайті університету в розділі «Інфо-центр».

З усіх питань щодо організації освітнього процесу і технічних особливостей дистанційного навчання студентам потрібно звертатися до керівників факультетів, на яких вони навчаються.   

 

Інформаційно-видавничий центр УжНУ 

 

Категорії: