Новини

13.07.2018
775

Складові успіху: про науково-виробничу практику юристів-міжнародників в Міністерстві закордонних справ України

Складові успіху: про науково-виробничу практику юристів-міжнародників в  Міністерстві закордонних справ України

Будь-яка справа може бути успішною, якщо заздалегідь продумані  грамотні підходи до її вирішення. Цьому нас, студентів юридичного факультету - юристів-міжнародників, вчать у нашому університеті на кафедрі міжнародного права.

Після отримання згоди проходження практики юристів-міжнародників УжНУ, у відповідності до окремого плану, кафедра міжнародного права розпочала підготовку студентів до стажування. На кожній лекції з міжнародного права студенти вчилися “прочитувати” сайти МЗС України, офіційні позиції України з різних питань зовнішньої політики, чи то ООН, чи то Ради Європи та ЄС, чи міжнародно-правових особливостей гібридних війн. 

Квінтесенція переваг юристів-міжнародників полягає в тому, що обговорюються  не просто зовнішньополітичні події, а погляд на них через призму міжнародно-правових механізмів. Виключною перевагою студентів юристів-міжнародників стало й те, що вони вільно володіють англійською мовою, що стало вирішальною обставиною для успішного виконання отриманих поточних завдань при проходженні практики в МЗС.

Ще далеко до від’їзду ми познайомилися з структурою МЗС, погодили перелік департаментів, в яких мали бажання проходити практику. Навіть перепустки для нас були підготовлені за два тижні до приїзду в Київ.

Керівником практики студентів стала Марина Ковальова, доцент кафедри міжнародного права. У свій час також проходила стажування в МЗС України, володіє глибокими знаннями міжнародного права, іноземної мови, практики у сфері дипломатичного протоколу та етикету, що і створило умови для організації практики в департаментах МЗС.  

Цілих три тижні наша група студентів юридичного - юристів-міжнародники мали змогу проходити практику в різних Департаментах  МЗС України. Хтось займався питаннями міжнародної безпеки, хтось виходом із громадянства, а хтось реєстрував та обробляв документи, але всі без винятку, ознайомилися із основними напрямками роботи МЗС, зуміли застосувати на практиці та поглибити здобуті під час навчання в університеті знання з міжнародного права.

Студенти поділилися своїми враженнями про час проведений в стінах Міністерства:

 Анна Рожкова розповідає, що під час проходження практики у відділі апостилю, легалізації та витребуванні документів Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України вивчала методику листування МЗС України із закордонними дипломатичними установами України. Готувала проекти запитів до Міністерства охорони здоров`я щодо надання зразків підписів уповноважених осіб на видачу медичних довідок.

«Під час стажування в МЗС, я мала виключну можливість ознайомитися з механізмом взаємодії МЗС та Політичного Управління при ЄС і НАТО у сферах кібербезпеки, східного партнерства, а також освіти та культури. Дана практика, надзвичайно поглибила мої практичні міжнародно-правові знання, компетенції та навички про дипломатичну службу», - каже Світлана Петрушко.

Тимчук Тетяна«Протягом практики у відділі виходу з громадянства Департаменту дипломатичної та консульської служби МЗС України поглибила знання у галузі міжнародного, дипломатичного та консульського права, мала змогу долучитися до аналізу положень національного законодавства щодо діяльності МЗС України. Також ознайомилась з основними видами дипломатичного документообігу в ДКС МЗС України, процедурою їх вхідної та вихідної реєстрації, виконання та загальною системою», так коментує своє проходження практики Тетяна Тимчук .

Габріел Лізанець займався важливими питаннями  у Департаменті міжнародної безпеки: «Під час проходження практики, я долучався до роботи, пов’язаної з імплементацією в Україні цілого ряду резолюцій Ради Безпеки ООН антитерористичного спрямування. 
Габріел Лізанець

Також у співпраці з причетними міністерствами і відомствами України опрацював проект позиційного документа України на запити  Виконавчого директорату Контртерористичного комітету РБ ООН щодо заходів які вживаються нашою державою у галузі протидії торгівлі людьми та фінансуванню тероризму. Додатково мав змогу долучитися до підготовки проектів відповідних документів для забезпечення керівництва Департаменту в заходах високого рівня ООН з проблематики боротьби з тероризмом у форматі 6-го Огляду Глобальної контртерористичної стратегії». 

Шорбан Уляна,Уляна Шорбан також поділилася своїми враженнями про практику: «Завдяки практиці  ознайомилася зі структурою МЗС України, основними напрямками діяльності Департаменту, його взаємодії з іншими підрозділами Міністерства, а також з інформаційно-аналітичними матеріалами щодо відносин Україна-ЄС, зокрема у рамках ініціативи ЄЄ “Східне партнерство» та у сферах співробітництва юстиції, свободи та безпеки. Набула досвіду роботи у виконанні поточних завдань Департаменту Європейського Союзу і НАТО, зокрема брала участь у підготовці службових та супровідних листів, інформаційних довідок тощо. Під час практики мала можливість застосувати здобуті в період навчання теоретичні знання міжнародного права».

 Олег Гудзеляк отримав дуже цікавий досвід у написанні нот на акредитовані в Україні дипломатичні представництва іноземних країн. Також, Олега вразила надзвичайно позитивна атмосфера усередині департаменту консульської служби, яка сприяла швидкому ознайомленню з роботою департаменту та здобуттю якісно нових знань.

 Яна БуковецькаЯна Буковецька проходила практику в Департаменті міжнародних організацій, вона активно залучалася до виконання поточних завдань Департаменту - реєструвала вхідну та вихідну кореспонденцію, допомагала в написанні супровідних листів на технічні завдання для закордонних відряджень представників органів державної влади України та займалася формуванням архівних матеріалів для передачі до Відділу державного архіву МЗС України. Також мала змогу відвідати двохденні курси з дипломатичного етикету та протоколу на базі Дипломатичної академії при МЗС України.

За оцінками співробітників МЗС, під час проходження практики студенти набули основні практичні компетенції та навички з міжнародного права необхідні для успішної роботи, зарекомендували себе як відповідальні, цілеспрямовані та дисципліновані молоді спеціалісти. Сумлінно ставилися до поставлених завдань, дотримувалася правил внутрішнього трудового розпорядку, виявляли комунікабельність та доброзичливість у спілкуванні з колективом МЗС.

Студенти висловлюють щиру подяку ректорату УжНУ, декану юридичного факультету професору Ярославу Лазуру, заступникам декана доцентам Павлу Черевку та Роману Фрідманському за створені  можливості на факультеті для  підготовки  проходження практики в МЗС України.

Особливої подяки заслуговують зусилля та підтримка в організації поїздки ТОВ « Атлас Воловець Енерджі» на чолі з директором Катериною Тимченко.

 

Яна Буковецька

студентка 3 курсу «міжнародне право»

 

Категорії: