Новини

16.01.2023
267

Освітня програма підготовки магістрів на кафедрі наук про здоров’я

Освітня програма підготовки магістрів на кафедрі наук про здоров’я

Факультет здоров’я та фізичного виховання - один з провідних осередків фахової підготовки магістрів у галузяхзнань громадське здоров’я, освіта/педагогіка, фізична культура за спеціальностями: 229 Громадське здоров’я, 227 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, 223 Медсестринство, 016 Спеціальна освіта.  

​З 2021 року на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів спеціальності 053 Психологія за ОПП «Клінічна психологія», а з 2023 року розпочнеться підготовка магістрів психології за освітньою програмою «Клінічна психологія та психологічна реабілітація». Перевагою впроваджуваних освітніх програм є актуальність, практичність, націленість на результат.

На ринку праці ще в довоєнний час бракувало спеціалістів з клінічної психології. Сьогодні та у повоєнний період соціальна затребуваність спеціалістів з клінічної психології та психологічної реабілітації зростатиме внаслідок психологічного травмування величезної кількості людей

Про збільшення пропозицій на ринку освітніх послуг вказує і той факт, що Наказом МОЗ України від 30.09.2022 № 1782 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385» з метою забезпечення ефективності надання мультидисциплінарної паліативної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я введено посаду клінічний психолог з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Психологія» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціалізація «Клінічна психологія». Це дозволить майбутнім випускникам отримати роботу у психологічних, реабілітаційних та кризових центрах, закладах охорони здоровʼя, а також займатись індивідуальною практикою, надаючи якісну консультативну, клініко-психологічну реабілітаційну допомогу.

Чекаємо мотивованих здобувачів магістерського ступеня, для яких навчання за ОП «Клінічна психологія та психологічна реабілітація» відкриє шлях професійного та кар’єрного розвитку.

Олена Яцина,  
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри наук про здоров’я

 

Категорії: