Новини

07.04.2023
4683

Особливості вступної кампанії 2023

Особливості вступної кампанії 2023

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році» зареєстрований в Міністерстві юстиції 28 березня за № 519/39575 та офіційно опублікований  31 березня в Офіційному віснику України 2023 № 32.

Правила прийому до ДВНЗ "УжНУ" схвалені Вченою радою ДВНЗ "УжНУ" та введені в дію наказом ректора ДВНЗ "УжНУ" 04 квітня 2023 року.

ДВНЗ «УжНУ» оголошує прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань), ступеня магістра та ступеня доктора філософії (до аспірантури).

Звертаємо увагу випускників шкіл та коледжів на:

- перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту

- Порядок проведення національного мультипредметного тесту

особливості реєстрації на НМТ в 2023 році

До уваги вступників до магістратури:

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника):

- Програма тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ

- Програма тесту з іноземних мов ЄВІ

ЄВІ-2023: ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ТЕСТ

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) необхідне для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Для вступу на інші спеціальності фаховий іспит складається у ДВНЗ "УжНУ":

Програми фахових іспитів, які проводяться ДВНЗ "УжНУ" (будуть оновлені до 30 квітня)

 

Інформація з офіційного сайту МОН України:

ВСТУП-2023: 10 КРОКІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ  

Приймальна комісія

Категорії: