Новини

18.10.2019
155

НН Інститут євроінтеграційних досліджень готує до друку навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»

НН Інститут євроінтеграційних досліджень готує до друку навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»

Автор навчально-методичного комплексу – Іван Артьомов, кандидат історичних наук, доцент, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ». Рецензентами комплексу виступили Степан Віднянський – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту історії України НАН України та Іван Вовканич – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету.

До складу навчально-методичного комплексу входять:

1) Навчальний посібник, у якому висвітлюються вузлові проблеми сучасного стану зовнішньої політики України. Логіка викладення матеріалу відповідає базовим теоретичним та правовим засадам зовнішньої політики України в умовах анексії Криму та гібридної війни на Донбасі.

2) Навчальний посібник-хрестоматія, у якомунаводяться і коментуються документи чи витяги з них з питань нормативно-правового забезпечення і концептуальних засад зовнішньої політики України, регулювання процесів європейської та євроатлантичної інтеграції держави.

3) Термінологічний словник-довідник, у якому зібрано та впорядковано основні терміни і поняття щодо навчальної дисципліни. Він допоможе студентам засвоїти термінологію, основні форми і методи актуальних проблем зовнішньої політики України.

4) Робоча програма і методичні рекомендації – видання,якевміщує робочу програму навчальної дисципліни у відповідності до Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та змісту робочої програми (№1/9-434 від 09.07.2018). Друга складова навчального видання присвячена актуальним питанням методичних та методологічних підходів до вивчення та засвоєння дисципліни.

Навчально-методичний комплекс рекомендовано до друку Вченою та редакційно-видавничою радами університету.

Видання, що входять до підготовленого комплексу, стануть в нагоді студентам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться актуальними проблемами зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку держави.

Категорії: