Новини

28.12.2020
196

На факультеті туризму та МК провели міжвузівський вебінар «Формування фахових компетентностей та професійних якостей, як важлива складова майбутніх фахівців сфери туризму»

На факультеті туризму та МК провели міжвузівський вебінар «Формування фахових компетентностей та професійних якостей, як важлива складова майбутніх фахівців сфери туризму»

На факультеті  туризму і МК  22 грудня  2020 року відбувся міжвузівський вебінар з актуальних питань підготовки фахівців туризму за ОПП  «Туризм». Мета заходу – консолідація зусиль та дотримання вимог стандартів вищої освіти України для формування фахових компетентностей та результатів навчання.

В ході зустрічі відбулось підписання меморандуму «Про академічну доброчесність» між кафедрами туризму Львівського національного університету імені Івана Франка та ДВНЗ «Ужгородський національний університет».  Професор ЛНУ імені Івана Франка Лідія Дубіс наголосила, що здобувачі вищої освіти в сучасному світі мають чимало можливостей здобувати фахові компетентності не тільки в межах свого вишу, а й завдяки різноманітним програмам співпраці, взаємообміну, різного роду стажувань між вузами не тільки за кордоном, а й в Україні. За її словами, така студентська співпраця відбуватиметься за багатьма напрямками. Зокрема, сторони обмінюватимуться досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної дестинації (як в’їздного, так і внутрішнього туризму). Також у межах співпраці в Україні проводитимуться семінари, лекції, тематичні дослідження з туристичних відносин.

Також було обговорено важливі питання формування фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму за ОПП «Туризм» та академічна підготовка фахівців з туризму як фактор впливу на зайнятість туристичного ринку гарантом освітньої програми доц. Наталією Габчак.

Зазначено, що підготовка фахівців за освітньою програмою «Туризм» повинна  враховувати різні галузі професійно-освітнього простору (професійного, середовища навчального закладу, ринку туристичної професії в Україні, туристичної сфери в світі) .

Проф. Ганною Машікою окреслено основні питання інноваційної спрямованості та самореалізація майбутніх фахівців туристичної сфери  через призму інноватики в туризмі та «портфоліо» компетенцій фахівця  з туризму з врахуванням стратегічних, особистістних та професійних якостей  та моделі SHL (міжнародні стандарти керування). Доц.Руслана Жовтані наголосила на готовності до праці у міжнародному середовищі  на основі позитивного ставлення до несхожості  до інших культур,поваги  до різноманітності  та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнанні міжкультурних  проблем у професійній практиці. 

Здобувачі за ОПП «Туризм» взяли активну участь в обговоренні освітньої траєкторії та професійної підготовки в межах обраної спеціальності,як домінуючої складової професійного розвитку, запропоновані рекомендації будуть враховані при формуванні вибіркової складової за ОПП «Туризм». Змістовні доповіді супроводжувались численними запитаннями. Отримана інформація збагатила знаннями і надала поштовх до дій. Вебінар показав велику зацікавленість у впровадженні європейських стандартів  для підготовки фахівців у сфері туризму.

 

За інформацією факультету туризму та МК

 

Категорії: