Новини

11.06.2018
308

Побачила світ нова монографія професора Василя Гарагонича

Побачила світ нова монографія професора Василя Гарагонича

У наукових здобутках Ужгородського національного університету є частка праці кожного з 145 докторів наук, професорів та понад 700 кандидатів наук, доцентів, що трудяться у закладі вищої освіти і навчають майже 15 тисяч студентів.

Кожен науковець університету робить посильний внесок у загальну скарбничку. Ось і нещодавно у міжнародному видавництві LAP (LAMBERT Academic Publishing) побачила світ нова монографія професора кафедри туристичної інфраструктури та сервісу факультету туризму та міжнародних комунікацій УжНУ, доктора історичних наук, заслуженого працівника освіти України Василя Гарагонича «Співробітництво молоді прикордонних областей України і сусідніх країн».

Це - сьома монографія науковця і перша, видана за кордоном. У ній досліджується важливий і перспективний напрям міжнародних відносин. Монографія підготовлена на основі дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи: історія, проблеми, тенденції (друга половина 50-х – початок 90-хроків XX ст.)».

Багато думок, висловлених у ній, зберегли свою актуальність і до цього дня, а викладений фактаж може прислужитися як нинішнім, так і майбутнім дослідникам. Матеріали дисертації публікувалися у різних наукових виданнях в Україні та за кордоном у форматі окремих статей і зацікавили редакторів міжнародного видавництва «LAP». І ось тепер ми маємо цілісну монографію, яка, безперечно, стане у нагоді науковцям, які цікавляться даною проблематикою.

Категорії: