Новини

09.04.2019
262

Магістр з «Готельно-ресторанної справи»: основні переваги навчання в УжНУ

Магістр з «Готельно-ресторанної справи»: основні переваги навчання   в УжНУ

Аналіз статистичних даних Головного управління статистики Закарпатської області за 2018 р. доводить необхідність розширення індустрії гостинності.  Однак, її ефективний розвиток неможливий без залучення до неї висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна приймати справжні професійні рішення.

Виходячи з цих міркувань, відповідно до Витягу з рішення Ліцензійної  комісії МОН України від 02 квітня 2019 року, протокол №129 нам надано ліцензію на впровадження освітньої діяльності з підготовки 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього рівня «МАГІСТР» з ліцензійним обсягом – 80 осіб денної та заочної форм навчання (з урахуванням строків навчання).

Підготовка фахівців за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» буде здійснюватися на факультеті туризму та міжнародних комунікацій, вона передбачає оволодіння професійними знаннями з менеджменту, маркетингу, економіки, технології та організації готельного та ресторанного господарства, інформаційних технологій в готельно-ресторанній справі, іноземних мов та інших дисциплін. 

Особливістю навчального плану підготовки магістрів з готельно-ресторанної справи в  УжНУ є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають фахові знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Вже чотири роки поспіль відбувається підготовка фахівців-бакалаврів за даною спеціальністю. Наші студенти розуміють, що успішно витримати зростаючу конкуренцію на ринку  гостинності можна тільки завдяки високій якості готельно-ресторанного сервісу, рівень обслуговування якого залежить від теоретичної та практичної підготовки персоналу, тому поглиблене  вивчення іноземних мов та участь у різноманітних практиках-стажуваннях забезпечує практичну складову навчального процесу.

Факультет туризму та МК і його структурні підрозділи є активними учасниками міжнародного співробітництва та студентських практик, зокрема з такими країнами як:  Словаччина, Чехія, Болгарія, Греція, Норвегія, Польща, Туреччина, США та ін.. Саме поєднання  ґрунтовного теоретичного та практичного навчання студентів забезпечить випуск конкурентоздатного фахівця в галузі готельно-ресторанної справи.

 

Для вступу в 2018-19 н.р. за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»   освітнього рівня «МАГІСТР» необхідно подати:

 

  • Сертифікат ЗНО  з іноземної мови (реєстрація в травні 2019 року);
  • Скласти професійне тестування

 

Зробіть крок і станьте успішними фахівцями в галузі гостинності !!!

 

Декан факультету туризму та МК              

Наталія Габчак, канд. геогр. н., доцент

 

Категорії: