Новини

09.04.2019
250

«Креативність, бажання вчитись і наполеглива праця відкриють для випускників величезні перспективи працевлаштування та кар’єрного росту, дозволять стати їм успішними людьми» – вважає декан ФСН Юрій Остапець

«Креативність, бажання вчитись і наполеглива праця відкриють для випускників величезні перспективи працевлаштування та кар’єрного росту, дозволять стати їм успішними людьми» – вважає декан ФСН Юрій Остапець

В час демократичних трансформацій важливість, значимість наук про суспільство суттєво зростає. Ефективність прийняття державних рішень, формування ефективних соціальних та політичних стратегій, формування патріотично налаштованих громадян в нашій державі залежить від якості фахівців, які ці завдання виконуюьть. Особлива увага для їхньої підготовки приділяється на факультеті суспільних наук УжНУ,  що був створений у 2006 році. Наразі до структури підрозділу входять 5 кафедр: політології і державного управління; соціології та соціальної роботи; психології; філософії; загальної педагогіки та педагогіки вищої школи. На факультеті навчається понад 750 студентів та аспірантів  денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечує 76 науково-педагогічних працівників, з них 13 професорів та 48 доцентів. Наша розмова з деканом факультету, доктором політичних наук, професором кафедри політології та державного управління Юрієм Остапцем про те, чим цікавими є для абітурієнтів суспільні науки, та які перспективи вони  зможуть отримати після закінчення вишу.

 

Пане Юрію! Що спонукало особисто Вас обрати собі фах пов'язаний із суспільними науками?

Перш за все – це специфіка школи, де я вчився. Незважаючи на те, що наш клас мав спрямованість до точних наук, гуманітарні науки також викладалися на високому рівні. Другим мотиваційним фактором став приклад родини. Моя мама була вчителькою і я теж хотів стати спочатку вчителем, а вже потім на старших курсах вишу – викладачем. Ці чинники, на мою думку, для багатьох абітурієнтів  відіграють важливу роль у виборі професії. Так я і став студентом філософського факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також важливою мотивацією для вибору спеціальності є престиж професії, який дозволить по закінченні навчання знайти собі гідну роботу як в Україні, так і країнах Європейського Союзу.

 

Які нововведення будуть актуальними на вашому факультеті у 2019 році?

Для того щоб мати можливість конкурувати в умовах ринкового освітнього середовища, слід весь час реагувати на зміни, які в ньому відбуваються та впроваджувати нововведення, які продукуються МОН України.

У цьому році на кафедрі філософії відкрита магістратура зі спеціальності «Філософія» в рамках якої ліцензовані дві освітні програми: «Філософія  релігії» та «Аналітика суспільних відносин», а на кафедрі соціології та соціальної роботи запроваджується магістерська освітня програма «Християнське місіонерство». Планується також відкриття докторантури з педагогіки.

Є нововведення при вступі на спеціальність «Публічне управління та адміністрування» започатковане МОН України. Бал із профільних предметів ЗНО повинен бути не менше 130. Але ми маємо небюджетні пропозиції при вступі на цю спеціальність, які дозволять викоритсовувати результати ЗНО і з інших предметів, якщо з профільних немає 130 балів.

 

На які спеціальності вестиметься набір на факультет цьогоріч?

Для освітнього ступеню «Бакалавр» є такі спеціальності – «Початкова освіта», «Філософія», «Політологія», «Психологія» (освітні пограми «Психологія», «Практична психологія»), «Соціологія», «Соціальна робота» «Публічне управління та адміністрування».

Щодо магістратури, то ми маємо наступний перелік спеціальностей: «Освітні, педагогічні науки» (освітні програми «Педагогіка вищої школи», «Менеджент у системі дошкільної освіти»), «Політологія», «Психологія», «Соціологія», «Соціальна робота» (освітні програми  «Соціальна робота», «Християнське місіонерство»), «Філософія» (освітні програми «Філософія релігії», «Аналітика суспільних відносин»), «Публічне управління та адміністрування» (освітні програми «Державна служба», «Електронне урядування»).

 

Які перспективи працевлаштування чекають на випускників факультету суспільних наук?

Мною перерахована велика кількіть спеціальностей, за якими готують фахівців на нашому факультеті. Звичайно, що і перспективи працевлаштування у них є різними. Нині відбувається реформування освіти в Україні, створення нової школи, відтак немає проблем з працевлаштуванням у випускників з педагогічною спеціальністю (педагоги, психологи).

Традиційно в нас на факультеті користується успіхом спеціальність Соціальна робота», тому що такі фахівці потрібні в суспільстві і вони з легкістю знаходять собі роботу.

Реформування системи державної служби в Україні, утворення об’єднаних територіальних громад забезпечать робочі місця для тих, хто отримає диплом з фаху «Публічне управління та адміністрування». Активно розвиваються в Україні  програми розвитку електронного урядування, тому ті хто отримає відповідну освіту також не залишаться без роботи.  

Психологія – спеціальність, яка є престижною і популярною в сучасному складному світі, коли багато громадян користується послугами власних психологів з яким вони можуть спілкуватися та вирішувати особистісні проблеми. Посади психолога введені у низці закладів та установ.

Не залишаються без роботи і політологи, соціологи та філософи. Їх призначення – аналітична робота в різних установах  та закладах, проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської, думки, організація виборчих кампаній, робота в державних адміністраціях, ЗМІ та наукових центрах.

Насамкінець хочу наголосити, що немає хороших чи поганих спеціальностей. Має бути покликання і бажання вчитись.  Креативність і наполеглива праця відкриють для випускників величезні перспективи працевлаштування та кар’єрного росту, дозволять стати їм успішними людьми.

 

Олексій Шафраньош,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: