Новини

17.01.2023
710

Колектив УжНУ – запорука ефективної діяльності вишу та забезпечення якості освіти

Колектив УжНУ – запорука ефективної діяльності вишу та забезпечення якості освіти

Ректор УжНУ Володимир Смоланка виступаючи на конференції трудового колективу 17 січня наголосив, що збільшення питомої ваги докторів наук, професорів та кандидатів наук, докторів філософії, доцентів є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося протягом звітного року. На даний час в університеті працює за основним місцем роботи 1252  науково-педагогічних працівників, серед яких 177 докторів наук та 696 кандидатів наук, докторів філософії. За сумісництвом працюють 250 осіб, у тому числі 30 докторів наук, 98 кандидатів наук, докторів філософії. Частка докторів наук становить 13,8 відсотків, кандидатів наук, докторів філософії 52,9 відсотків. Найбільший відсоток кадрів вищої кваліфікації мають  факультети: економічний -89%, біологічний - 88%, математики та цифрових технологій - 85%, фізичний - 83%, навчально-науковий інститут хімії та екології - 97%. Завідувачами кафедр працюють 54 доктори наук, професори (50,0%)  та 54 кандидати наук, доценти (50,0%).

УжНУ пишається, що у його складі співробітників: 5 академіків Академії наук Вищої школи України, 12 Заслужених діячів науки і техніки України, 9 Заслужених працівників освіти України, 7 Заслужених юристів України, 14 Заслужених лікарів України, 5 Заслужених винахідників України, Заслужений журналіст України.

Важливо, що колектив університету продовжує підвищувати свої компетентності. За звітний період 380 науково-педагогічних працівників удосконалили свою професійну підготовку в провідних вищих навчальних закладах, наукових установах, а також на підприємствах, установах та організаціях відповідно до профілю підготовки фахівців. Стажування  працівників, аспірантів та докторантів також здійснюється в провідних закордонних навчальних закладах та наукових установах у межах різноманітних програм, у тому числі програм академічної мобільності, які пропонують відповідні інституції європейських та інших держав  (програми  «Erasmus+», «Академічна доброчесність», Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (SALA), «Joint Excellence in Science  and Humanities» та багато інших).

Упродовж звітного року науково-педагогічні працівники УжНУ приділяли значну увагу підготовці та підвищенню своєї кваліфікації. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України затверджено надання Вченою радою університету 61 вчене звання, у тому числі: професора − 26, доцента − 35. Десять атестаційних справ, у т.ч. 3, щодо присвоєння вченого звання професора, та 7 – доцента, подано на розгляд Атестаційної колегії МОН України.

Крім того, у  2022 році в Ужгородському національному університеті створено 5 постійно діючих спеціалізованих вчених рад та 25 спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій та присудження ступеня доктора філософії.

Приємними результатами роботи над якістю освіти в звітному році стали, зокрема, нагородження кращих студентів університету,  які займали верхні позиції у рейтингових списках, мали досягнення у науковій роботі та були активні у громадському житті та студентському самоврядуванні. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України та Розпоряджень Кабінету Міністрів України, вони отримували іменні стипендії упродовж поточного навчального року, зокрема: Президента України – 4, Верховної Ради України – 4, Кабінету Міністрів України – 1, імені В. Чорновола – 1, імені М. Грушевського – 1, соціальну стипендію Верховної Ради України для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей – 1. 

Цьогоріч, як і в попередні роки, велика увага приділялася діджиталізації. Значним поштовхом до цього стали сучасні умови, що спонукало до необхідності розроблення і використання мережевих технологій для підвищення якості освітнього процесу, впровадження на їх основі новітніх методів навчання, що ґрунтуються на застосуванні сучасних комп’ютерних засобів, забезпеченні вибіркового авторизованого доступу до конкретних мережевих ресурсів учасників навчального процесу. Отже, освіту усіх рівнів цифровізовано за допомогою різних сервісів.

Для забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” використовуються Google Workspace for Education, Microsoft та Moodle. Актуальним бонусом для нашого закладу освіти в рамках співпраці МОН та Google стала ліцензія Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade. 

У навчальному процесі активно використовуються сервіси Gmail, Meet, Drive, Chat, Classroom та інші. Станом на кінець 2022 року в домені uzhnu.edu.ua створено понад 23 тис. облікових записів Google для викладачів, співробітників та студентів університету (на кінець 2021 – понад 20000, а на початок 2020 року – близько 2400). За останні 6 місяців користувачами було отримано або відправлено 3,1 млн. (у 2021 – майже 2,5 млн.) електронних листів, додано більше 1 млн. файлів та надано доступ до 738 тис. файлів для спільного використання на Google Drive, що займають десятки ТБ пам'яті на платформі робочого середовища Google Workspace.

Ужгородський національний університет також є учасником платформи Coursera, яка є одним із найпопулярніших міжнародних ресурсів. Сервіс пропонує користувачам тисячі безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Наразі пропонуються курси в наступних галузях: інженерія, гуманітарні науки, медицина, біологія, суспільні науки, математика, бізнес, інформатика та інші. Свої розробки тут презентують провідні компанії – Google, Meta, IBM, Microsoft, Amazon Web Services та університети світу – Yale University, California Institute of the Arts, Duke University, Erasmus University Rotterdam тощо.

Також для учасників освітнього процесу відкрито можливості на платформах Udemy та Labster. Udemy містить понад 186 000 курсів. Для українських закладів освіти безкоштовно надано доступ до 12,5 тисяч найкращих курсів Udemy.

Інформаційно-видавничий центр

 

Категорії: