Новини

04.07.2019
424

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ВІДКРИТО МАГІСТРАТУРУ З ФІЛОСОФІЇ
ЗА ДВОМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:
1. АНАЛІТИКА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН;
2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

В 2019 році абітурієнти мають змогу вступити до магістратури зі спеціальності «Філософія». Є можливість навчатися за двома цікавими й прогресивними на сьогодні спеціалізаціями: «Філософія релігії» та «Аналітика суспільних відносин».

Спеціалізація «Аналітика суспільних відносин» передбачає розвиток і поглиблення навичок збирати потрібну інформацію, її аналізувати (орієнтуватися в інформаційному потоці), робити відповідні висновки, формуючи адекватне уявлення про актуальні і важливі суспільні процеси, а також прогнозувати розвиток різного роду подій і процесів національного та глобального характеру.

Аналітик суспільних процесів може працювати: в організаційно-управлінській, науковій та освітній галузях, у тому числі на викладацьких та інших педагогічних посадах; в інституціях аналітично-інформаційного характеру; в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; у засобах масової інформації; бути задіяним у PR-технологіях, політичному менеджменті; в громадських організаціях, політичних партіях; у соціальних та культурних установах.

Серед основних дисциплін спеціалізації «Аналітика суспільних відносин» пропонуються: «Провідні тенденції філософії ХХІ ст.», «Практична та комунікативна філософія», «Екологічна філософія та екогуманізм», «Критичне мислення і теорія аргументації», «Гендер і сучасне суспільство» та інші.

У рамках спеціалізації «Філософія релігії» увага спрямовуватиметься на вивчення релігії як феномена в його історичному, онтологічному, гносеологічному та антропологічному вимірах, місця релігії в системі культури, аналізі сучасних релігійних процесів, взаємовпливу суспільних процесів і релігії, значення релігії для сучасної людини. Особливо корисною спеціалізація «Філософія релігії» може бути для семінаристів, священиків, богословів та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку релігійних процесів в Україні та світі.
Серед основних дисциплін спеціалізації «Філософія релігії» пропонуються: «Християнство в Україні. Історія і сучасність», «Філософська аналітика релігійного простору», «Герменевтичні концепції сучасного релігієзнавства», «Проблема секулярності. Витоки та сучасність» та інші.
Фахівець з філософії релігії може працювати: в організаційно-управлінській, науковій та освітній галузях, у тому числі на викладацьких та інших педагогічних посадах; в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; у засобах масової інформації; у соціальних та культурних установах, громадських організаціях.

Рівень підготовки:

1. бакалавр
денна форма 4 роки навчання, заочна форма 5 років
денна 11500 грн. рік навчання, заочна 8000 грн.
ліцензійний обсяг: 40 денна / 20 заочна
Необхідні предмети у сертифікаті ЗНО
Українська мова та література;
Математика;
Історія України (іноземна мова)
(за вибором)

2. магістр
спеціальність 033: Філософія
спеціалізація: Аналітика суспільних відносин
спеціалізація: Філософія релігії
денна і заочна форма 1 рік, 4 місяці навчання
денна 15000 грн. рік навчання, заочна 11000 грн.
ліцензійний обсяг: 20 денна / 20 заочна
Необхідні випробування для вступу
фахове вступне випробування з філософії
іноземна мова (для тих хто здобуває другу вищу освіту складати іноземну мову непотрібно)

 

При додаткових запитаннях звертатись до:
Приймальна комісія ДВНЗ «УжНУ»
88015, Україна, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14
Тел.: +38 (0312) 64-30-84

або на кафедру філософії
м. Ужгород, вул. Університетська, 14
2 пов. головного корпусу університету, ауд. 217
Тел: 050 372-74-51

Категорії: