Новини

15.07.2016
4559

Вчитель, викладач, перекладач, коректор, редактор, журналіст, контент-менеджер, PR-менеджер, копірайтер, рерайтер, SEO-копірайтер – усе на філфаку!

Вчитель, викладач, перекладач, коректор, редактор, журналіст, контент-менеджер, PR-менеджер, копірайтер, рерайтер, SEO-копірайтер – усе на філфаку!

За час функціонування з 1945 року філологічний факультет Ужгородського університету став одним із найпотужніших навчально-наукових центрів України.

Декан філологічного факультету УжНУ Галина Василівна Шумицька, кандидат філологічних наук, доцент На філологічному факультеті функціонує 6 кафедр:

  • кафедра української мови,
  • кафедра української літератури,
  • кафедра слов’янського та контрастивного мовознавства,
  • кафедра літератур народів світу та компаративістики,
  • кафедра словацької філології,
  • кафедра журналістики.

Нині на факультеті стаціонарно та заочно здобувають освіту близько 1000 студентів за ступенями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за такими спеціальностями:

  • філологія (українська мова та література, російська мова та література, словацька мова та література, чеська мова та література),
  • середня освіта (українська мова та література, російська мова та література),
  • журналістика (журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю).

З 2016 року підготовка фахівців за спеціальностями «філологія» та «середня освіта» провадиться за всіма трьома ступенями («бакалавр», «спеціаліст» і «магістр») відповідно до нових навчальних планів та освітніх програм.

Так, нова спеціальність «філологія» – передусім для тих, хто відчуває потяг творити художнє слово, студіювати актуальні проблеми в галузі мовознавства і літературо­знавства, займатися укладанням і виданням словників, підготовкою до друку художніх творів, навчально-методичних матеріалів, підручників, забезпечу­вати належний філологічний (мовностильовий) рівень текстів у сфері справочинства, реклами тощо.

Навчальні плани підготовки фахівців із нової спеціальності укладені з урахуванням вимог сьогодення мати високопідготовлених креативних фахівців, які забезпечили б пріоритетність високої мовної культури у всіх сферах суспільного спілкування.

Молодь, яка пов’язує своє професійне майбутнє зі школою, має можливість здобути кваліфікацію викладача на спеціальності  «середня освіта».

Крім того, на кафедрах слов'янського та контрастивного мовознавства і літератур народів світу та компаративістики, які є випусковими з підготовки фахівців із кваліфікацією «Викладач російської мови, російської та світової літератури», з цього року запроваджується викладання польської мови.

На факультеті працюють 7 докторів наук, професорів і близько півсотні кандидатів наук, доцентів, які діляться знаннями й досвідом зі студентами під час аудиторних занять і на засіданнях студентських наукових гуртків; діють Наукове товариство студентів та аспірантів, Рада молодих учених, функціонує аспірантура. Студенти вивчають кілька іноземних мов, зокрема й класичні (латинську, старословʼянську), мають сучасний лінгафонний кабінет.

У телерадіостудії кафедри журналістикиСтуденти, які здобувають фах журналіста, спеціаліста із реклами та зв'язків із громадськістю, мають змогу практикуватися без відриву від навчання: при відділенні журналістики є добре обладнаний телерадіоцентр, редакція газети «Погляд», сайт відділення журналістики, прес-клуб молодого журналіста «Медіаперспективи». Зростанню їх професійного рівня сприяє також проходження практики на базі  Медіацентру УжНУ.

 На факультеті сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Під час міжнародної наукової конференції на філологічному факультеті УжНУ Підрозділ випускає такі періодичні фахові видання, як «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія», «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства», «Studia Slovakistica», а також студентські наукові збірники – «Студії з філології та журналістики», «Славістика. Збірник наукових праць магістрів».

У співпраці з Науковою бібліотекою УжНУ створено архів-музей видатного україніста Словаччини Олени Рудловчак.

Студенти-богемісти в Чехії Система міжнародних звʼязків факультету дає можливість викладачам і студентам стажуватися за кордоном, співпрацювати з вищими навчальними закладами й науковими інституціями різних країн, зокрема з Пряшівським університетом та університетом у Банській Бистриці (Словаччина), Карловим університетом (Чехія), Сегедським, Дебреценським і Будапештським університетами (Угорщина), Новосадським університетом (Сербія), Інститутом FOJO (Швеція), Дублінським інститутом технологій (Ірландія), Німецько-українським науковим Обʼєднанням (ФРН) тощо.

На філфаку – насичене студентське дозвілля. Тут злагоджено працюють усі три гілки студентського самоврядування: студентська рада, профком студентів, наукове товариство студентів та аспірантів факультету.

Молодь розкриває свої таланти на традиційних заходах – Днях першокурсника та Днях факультету.

Міс філфаку-2015 Дівчата мають змогу продемонструвати свою красу на щорічному конкурсі Міс філологічного факультету.

У неповторній атмосфері проводиться й «Інформаційна миска» – щорічний фестиваль молодого журналіста.

Наші студенти активно долучаються до всіх мистецьких і культурних подій, які відбуваються в місті, університеті, факультеті (презентації книг, зустрічі із письменниками, журналістами, науковцями, участь у різних конкурсах регіонального і всеукраїнського масштабу).

На факультеті діє літературний клуб «Читаємо разом»На факультеті діє літературний клуб «Читаємо разом» (організатор – магістрантка українського відділення Іванна Когутич), який влаштовує зустрічі з видатними майстрами слова (Вікторія Андрусів, Катерина Бабкіна, Юрій Іздрик, Євгенія Нестерович, Олександр Гаврош, Василь Кузан, Андрій Любка, Михайло Рошко, Сергій Федака та ін.), презентації книг молодих авторів, обговорення й дискусії про цікаві явища сучасного літературного процесу.

Традиційним на факультеті стало відзначення свята національної єдності – Дня вишиванки.

 

Студенти факультету їздять на екскурсії в мальовничі куточки Закарпаття, цікаві місця інших регіонів України.

Філфаківська молодь бере активну участь у різних благодійних заходах (зокрема, у Всеукраїнській акції «Від серця до серця»), ініціює та реалізує заходи на допомогу дітям-сиротам (влаштовує поїздки в інтернати області, передвеликодній благодійний ярмарок тощо).

Студентське дозвілля на філфаку – це широкі можливості для реалізації свого творчого потенціалу та всебічного розвитку особистості.

Випускники філфаку здебільшого працюють на педагогічній ниві (викладачами вишів, технікумів, гімназій, ліцеїв, учителями загальноосвітніх шкіл), у галузі журналістики, реклами та зв'язків із громадськістю (на телебаченні, радіо, в інтернет-виданнях і друкованих засобах масової комунікації, інформаційних та рекламних агенціях), перекладачами, діловодами, науковцями.

Наші випускники – інтелектуальна еліта України.

Випускники філфаку після вручення дипломів

Серед випускників філфаку – лауреати Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка; члени-кореспонденти НАН України Олекса Мишанич, Василь Німчук; багато інших видатних письменників, науковців, педагогів. Наші випускники стали відомими публіцистами, обличчями національних і регіональних телеканалів, голосами радіостанцій, успішними людьми у різних сферах суспільного життя.

Олекса Мишанич, Павло Чучка-старший, Василь Німчук

За інформацією деканату філологічного факультету

Категорії: