Новини

26.09.2022
67

Авторський колектив юрфаку УжНУ випустив новий практикум з цивільного права

Авторський колектив юрфаку УжНУ випустив новий практикум з цивільного права

Авторський колектив працівників кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» видав друком збірник-практикум з дисципліни "Цивільне право. Особлива частина" за загальною редакцією д.ю.н. ,проф. Булеци С.Б. та д.ю.н.,проф. Менджул М.В.
 
Оскільки, практичні заняття є найважливішим засобом розвитку у майбутніх спеціалістів досвіду самостійної діяльності - це досягається шляхом виконання тестів для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями.
 
Основною метою навчального посібника є отримання як ґрунтовних теоретичних знань, так і здатність розв’язувати складні практичні завдання, пов’язані із договірним регулюванням суспільних відносин, відшкодуванням шкоди, спадковими правовідносинами.
 
Структурно посібник складається з 35 тем, у яких пропонуються розв'язання практичних завдань, що стосуються цивільно-правових договорів, заповітів, вирішення конкретних казусів пов’язаних із договірним регулюванням певних суспільних відносин, відшкодуванням шкоди, спадковим правом із відповідною юридичною аргументацією.
 
Основу авторського колективу складають високодосвідчені фахівці кафедри цивільного права та процесу, юридичного факультету, ДВНЗ "УжНУ" зокрема: Булеца С.Б., Заборовський В.В., Менджул М.В., Паніна Ю.С., Рогач О.Я., Свадеба Н.І., Ревуцька І.Е., Чепис О.І., Черевко П.П.
Використання у навчальному процесі посібника «Цивільне право. Практичний посібник (тестові завдання і задачі)» допоможе сформувати у студентів навички роботи із загальними та спеціальними нормативно- правовими актами, уміння розв’язувати реальні правові ситуації, що виникають у цивільному, сімейному, господарському та інших суміжних галузей законодавства права у сфері договірних відносин, а також здатність реалізовувати правові норми у сфері цивільного регулювання правовідносин.
 
Разом з цим слід відмітити, що збірник-практикум підходить для підготовки та проведення семінарських занять з дисципліни «Цивільне право. Особлива частина», а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання зі спеціальності «Право» (блок «Цивільне право»), формує у студентів необхідні уміння і навички використання в практичній діяльності отриманих знань у процесі вивчення курсу.
 
 кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» видав друком збірник-практикум з дисципліни "Цивільне право. Особлива частина" за загальною редакцією д.ю.н. ,проф. Булеци С.Б. та д.ю.н.,проф. Менджул М.В.
 
Оскільки, практичні заняття є найважливішим засобом розвитку у майбутніх спеціалістів досвіду самостійної діяльності - це досягається шляхом виконання тестів для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями.
 
Основною метою навчального посібника є отримання як ґрунтовних теоретичних знань, так і здатність розв’язувати складні практичні завдання, пов’язані із договірним регулюванням суспільних відносин, відшкодуванням шкоди, спадковими правовідносинами.
 
Структурно посібник складається з 35 тем, у яких пропонуються розв'язання практичних завдань, що стосуються цивільно-правових договорів, заповітів, вирішення конкретних казусів пов’язаних із договірним регулюванням певних суспільних відносин, відшкодуванням шкоди, спадковим правом із відповідною юридичною аргументацією.
 
Основу авторського колективу складають високодосвідчені фахівці кафедри цивільного права та процесу, юридичного факультету, ДВНЗ "УжНУ" зокрема: Булеца С.Б., Заборовський В.В., Менджул М.В., Паніна Ю.С., Рогач О.Я., Свадеба Н.І., Ревуцька І.Е., Чепис О.І., Черевко П.П.
 
Використання у навчальному процесі посібника «Цивільне право. Практичний посібник (тестові завдання і задачі)» допоможе сформувати у студентів навички роботи із загальними та спеціальними нормативно- правовими актами, уміння розв’язувати реальні правові ситуації, що виникають у цивільному, сімейному, господарському та інших суміжних галузей законодавства права у сфері договірних відносин, а також здатність реалізовувати правові норми у сфері цивільного регулювання правовідносин.
 
Разом з цим слід відмітити, що збірник-практикум підходить для підготовки та проведення семінарських занять з дисципліни «Цивільне право. Особлива частина», а також для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання зі спеціальності «Право» (блок «Цивільне право»), формує у студентів необхідні уміння і навички використання в практичній діяльності отриманих знань у процесі вивчення курсу.
Категорії: