Новини

30.09.2021
10992

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу за кошти фізичних або юридичних осіб

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу за кошти фізичних або юридичних осіб

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

- для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти;

- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр медичного або фармацевтичного спрямувань). Перелік відповідних спеціальностей ОКР молодший спеціаліст та спеціальностей для вступу за ОС бакалавр (магістр) визначено у Додатку 2 до Правил прийому;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

– для вступу на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта);

для вступу на навчання за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Заяви можна подавати з 04 по 25 жовтня.

Додаткові вступні випробування для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови будуть проведені 28 жовтня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 30 листопада.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Детальну інформацію з усіх питань вступної кампанії можна отримати на офіційному сайті, у приймальній комісії або у відбіркових комісіях.

Категорії: