Новини

28.08.2021
8290

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу за кошти фізичних або юридичних осіб

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу за кошти фізичних або юридичних осіб

ДВНЗ "УжНУ" оголошує додатковий прийом заяв і документів для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

- для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти. Заяви можна подавати з 06 по 30 вересня. Творчі конкурси та вступні іспити проводяться з 27 по 30 вересня включно; оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 01 жовтня; зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 20 жовтня;

- для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавр (магістр медичного або фармацевтичного спрямувань). Перелік відповідних спеціальностей ОКР молодший спеціаліст та спеціальностей для вступу за ОС бакалавр (магістр) визначено у Додатку 2 до Правил прийому. Заяви можна подавати з 06 по 24 вересня. Фахові вступні випробування проводяться з 27 по 29 вересня включно; оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 01 жовтня; зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 20 жовтня;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Заяви можна подавати з 15 по 24 вересня. Додаткові вступні випробування для вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови проводяться з 27 по 29 вересня включно; оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 30 вересня; рекомендації для зарахування за державним замовленням (тільки для спеціальностей, яким надається особлива підтримка) надаються не пізніше ніж 29 вересня; вимоги Правил прийому для зарахування за державним замовленням мають бути виконані до 12:00 30 вересня; наказ про зарахування за державним замовленням видається 30 вересня; зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється не пізніше 20 жовтня;

– для вступу на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта). Заяви можна подавати з 06 по 24 вересня. Фахові вступні випробування проводяться з 27 по 29 вересня включно; оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 01 жовтня; зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 20 жовтня;

для вступу на навчання за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Заяви можна подавати з 06 по 24 вересня. Фахові вступні випробування проводяться з 27 по 29 вересня включно; оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування здійснюється не пізніше 01 жовтня; зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 20 жовтня.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

– тільки в електронній формі, крім визначених випадків;

– тільки у паперовій формі:

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 271 відповідно до цих Правил прийому;

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Початок навчання для вступників, зарахованих на другому етапі вступної кампанії, - 01 жовтня 2021 року.

Детальну інформацію з усіх питань вступної кампанії можна отримати на офіційному сайті, у приймальній комісії або у відбіркових комісіях.

Категорії: