Новини

06.09.2018
4812

До уваги вступників: додаткове зарахування та другий етап прийому заяв і документів

До уваги вступників: додаткове зарахування та другий етап прийому заяв і документів

Приймальна комісія ДВНЗ "УжНУ" інформує:

Додаткове зарахування:

- вступників на основі повної загальної середньої освіти, які допущені до конкурсного відбору або рекомендовані до зарахування, за рахунок цільових пільгових державних кредитів або за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 30 вересня;

- вступників на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня), які допущені до конкурсного відбору або рекомендовані до зарахування, за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 30 вересня.

 Оголошено додатковий прийом:

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання:

- прийом заяв та документів  до 15 вересня

- проведення творчих конкурсів та вступних іспитів  17 - 20 вересня

- оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування  не пізніше 22 вересня

- зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр:

- прийом заяв та документів  до 21 вересня

- проведення творчих конкурсів та вступних іспитів  24 - 26 вересня

- оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування  не пізніше 27 вересня

- зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня

Для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Увага! За спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту. На спеціальності "Середня освіта. Біологія та здоров’я людини", "Середня освіта. Географія", "Геодезія та землеустрій", "Електроніка", "Інженерія програмного забезпечення" додатковий прийом не проводиться.

- прийом заяв та документів  до 21 вересня

- проведення вступних випробувань  24 - 26 вересня

- оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування  не пізніше 27 вересня

 - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Для вступу для навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (друга або наступна вища освіта), за ступенем бакалавра (магістра) осіб, які здобувають такий самий або вищий ступінь не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план:

- прийом заяв та документів  до 21 вересня

- проведення вступних випробувань та оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування  24 - 26 вересня

 - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня.

 Детальну інформацію можна отримати  у Приймальній комісії:

м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімн. 228,

тел. 031-264-30-84, 066-571-62-40, 096-123-89-67;

e-mail: admission@uzhnu.edu.ua

Приймальна комісія

Категорії: