Новини

03.01.2019
1907

Випускникам шкіл - перелік конкурсних предметів, калькулятор вступника

Випускникам шкіл - перелік конкурсних предметів, калькулятор вступника

Приймальна комісія рекомендує вступникам 2019 року ознайомитися з Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу до ДВНЗ “УжНУ” на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції).

Перелік складено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, які затверджені МОН України 11 жовтня 2018 року, пройшли реєстрацію у Міністерстві юстиції та опубліковані 28 грудня на сайті МОН України. Остаточний перелік із зазначенням вагових коефіцієнтів та мінімальних значень кількості балів буде опублікований після затвердження Правил прийому Вченою радою ДВНЗ «УжНУ». Через незалежні від МОН затримки з реєстрацією Умов прийому змінено граничний термін, до якого заклади вищої освіти мають затвердити власні Правила прийому, - до 5 лютого 2019 року. 

Проект Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" та додатків до них опубліковано у відповідному розділі офіційного сайту.

Небюджетні конкурсні пропозиції (вступ тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб, без можливості переведення на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням)) можуть формуватися приймальною комісією ДВНЗ "УжНУ" до 1 червня 2019 року. Враховуючи численні звернення вступників на окремі спеціальності, оприлюднюємо Перелік конкурсних предметів на небюджетні конкурсні пропозиції із спеціальностей галузей знань "Охорона здоров’я", "Міжнародні відносини", "Право", "Публічне управління та адміністрування". Перелік буде доповнюватися конкурсними пропозиціями для спеціальностей інших галузей знань.

Для співставлення предметів та конкурсних пропозицій ДВНЗ "УжНУ" рекомендуємо скористатися калькулятором вступника 2019.

Звертаємо також увагу вступників на те, що у 2019 році розширено практику встановлення мінімальної кількості балів для вступу на спеціальності з особливо високим рівнем суспільної відповідальності. Йдеться про спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Фармація, промислова фармація». Щоб подати на них заяву, вступник повинен мати конкурсний бал не менше 130.

Для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» вступнику необхідно мати не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів

Детально - Вступна кампанія - 2019

Приймальна комісія

Категорії: