Новини

03.11.2022
1090

До 60-ліття Миколи Вегеша: побачив світ біобібліографічний покажчик праць відомого вченого

До 60-ліття Миколи Вегеша: побачив світ біобібліографічний покажчик праць відомого вченого

«Професор Микола Вегеш. Біобібліографічний покажчик» - таку назву має видання, яке нещодавно побачило світ та присвячене до ювілею, 60-ліття відомого українського вченого історика, політолога, ректора Ужгородського національного університету в 2005-2012 роках Миколи Вегеша. Укладачем видання є Анна Чаварга, автором вступної статті - Микола Олашин.

Біобібліографічний покажчик є фундаментальною збіркою наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць М.Вегеша станом на 1 вересня 2022 р. та літератури про його життя, наукову, педагогічну і політичну діяльність. Праця містить 3912 позицій літератури станом на 1 вересня 2022 р.

Вражає не тільки феноменальна працездатність вченого, але й ширина, обсяг наукових досліджень. Микола Вегеш – визнаний дослідник історичного періоду Карпатської України, його праці дають широке, панорамне бачення тодішніх політичних, геополітичних, суспільних та культурних процесів, які розвивалися на території Закарпаття, сусідніх центральноєвропейських держав.  Микола Миколайович став одним з першовідкривачів цієї тематики ще на зламі 80-90 х років минулого століття.  Його публікації для багатьох стали першими працями, з яких вони дізналися про важливі українські державотворчі процеси, які відбувалися на Закарпатті, але потім, за радянської влади замовчувалися, чи викривлялися. У 1990 році, у газеті «Радянська Верховина» з’являється стаття Миколи Вегеша «Августин Волошин: ким він був?..». Це була «перша в Закарпатті об’єктивна і неупереджена стаття про визначного педагога краю, яка завершувалася сподіваннями на його реабілітацію: «І все-таки Августин Волошин заслужив на добру пам’ять про нього». З цього часу й бере свій початок процес багатопланового правдивого дослідження історії Карпатської України та її президента» - зазначає упорядниця біобібліографічного покажчика Анна Чаварга.

Варто зазначити, що наукові інтереси М.Вегеша сягають й багатьох інших сфер, зокрема історії української політичної думки і державотворчих процесів в Україні, історії УГКЦ, національно-визвольної боротьби ОУН-УПА. Також Микола Вегеш є автором біографічних нарисів, зокрема про митрополита Андрея Шептицього, видатних українських науковців та політичних діячів Михайла Драгоманова, Михайла Грушевського, Івана Крип’якевича, багатьох інших.

Вагомими  є й публіцистика М.Вегеша,  його статті, інтерв’ю є яскравим свідченням історії нашої доби, зокрема періоду Помаранчевої революції, статті, присвячені розбудові Ужгородського національного університету. Важливою є праця М.Вегеша  й в контексті сучасної війни із російським агресором. В публікаціях 2010-2020-х років Микола Миколайович проводить паралелі між гібридною війною, яка велася на теренах Закарпаття, Карпатської України із сучасною нам російською агресією.

Розпочинається біобібліографічний покажчик із біографічної довідки, далі йде розлога вступна стаття М.Олашина «Професор Микола Вегеш: історик, політик, людина».  У розділі «Микола Вегеш очима сучасників» розміщені матеріали про науковця, авторами яких є відомі українські науковці, державні діячі, поети, журналісти: Володимир Фединишинець, Микола Зимомря, Петро Скунць, Софія Малильо, Дмитро Кешеля, Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко. Також опубліковані листи до М.Вегеша Романа Федоріва, М. Кухарчук, Зірки Ґренджі-Донської, Володимира Грабовецького, Івана Дзюби, Миколи Мушинки, Василя Футали, Івана Ваната, Василя Пагирі, які краще розкривають науковий, дослідницький талант М.Вегеша, додають «живої» комунікації та трішки відчиняють двері до кабінету дослідника, його наукової «кухні».

У біобібліографічному  покажчику праці поділені на окремі категорії, серед них: окремі видання, авторські та колективні монографії, науково-популярні книги, автореферати дисертацій, підручники, посібники, навчально-методичні видання, статті, розділи в колективних монографіях, рецензії, енциклопедичні гасла, газетні публікації, публікації на електронних ресурсах, редагування, рецензування та упорядкування наукових видань,  участь у наукових конференціях (1991–2021) та керівництво кандидатськими і докторськими дисертаціями (1996–2019). Також у покажчику розміщено цитування наукових праць і література про Миколу Вегеша.

Без сумніву, пропоноване видання буде корисним для науковців, педагогів, краєзнавців та всіх, хто цікавиться вітчизняною історією. Насамкінець хочемо побажати Миколі Вегешу натхнення до подальших публікацій, вагомих наукових здобутків та нових житейських вершин.

 

 

Олексій Шафраньош

кандидат політичних наук

Інформаційно-видавничий центр

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Категорії: