Новини

05.12.2019
968

Георгій Динис прочитав лекцію з міжнародного права в Карловому університеті Праги

Георгій Динис прочитав лекцію з міжнародного права в Карловому університеті Праги

27 листопада 2019 року сталася значна подія в історії кафедри міжнародного права юридичного факультету  Ужгородського університету.  В Карловомому університеті міста Прага (Universitas Pragensis), першому університеті в Центральній Європі, що був заснований у 1348р., відбулася лекція завідуючого кафедри міжнародного права УжНУ, кандидата юридичних наук, професора кафедри Георгія Диниса на тему «Трансформації та синкретизм сучасного міжнародного права». Наукову доповідь Георгій Динис презентував  членам Чеської Асоціації міжнародного права та кафедрі міжнародного права Карлова університету. Наукова доповідь (обсяг 71 стор.) представлена аудиторії заздалегідь, робоча мова англійська.   

Презентація відбулася за запрошенням  проф. Павла Штурма (Pavel Šturma, Dr.Sc.), завідувача кафедри міжнародного права Університету Чарльза у Празі.  Проф. Павло Штурма , знаний вчений у сфері міжнародного права та міжнародних відносин  у світовому співтоваристві, чеський дипломат, понад 12 років - член  Комісії міжнародного права Генеральної Асамблеї ООН, яка складається із 36 юристів–міжнародників світу, обраних за квотним принципом Генеральною Асамблеєю ООН.  В травні цього року чеський дипломат обраний Головою  Комісії міжнародного права ООН.

Лекція Георгія Диниса присвячена науковим розвідкам ключових проблем теорії та практики трансформації та синкретизму (syncretismus лат. — поєднання та  проявлення чи використання самодостатніх чи навіть несумісних і непорівнюваних явищ, образів мислення та поглядів).  Предметом наукового дослідження проблеми «Трансформації та синкретизм сучасного міжнародного права (Теорія та  практика трансформацій міжнародного права (ХХ - початок XXI ст.) є глобальні процеси трансформацій (змін  та синкретизму)  у значенні “єдність”, “уніфікація” кодифікованого  міжнародного права. Основою дослідження є концептуальні ідеї трансцендентної  філософії Іммануїла Канта, яка займається не так критикою книг, систем  наших  понять, a priory про причини, що привели до таких висновків взагалі. Система таких понять називається трансцендентальною філософією.

Саме такий підхід автор дослідження  процесів трансформацій та синкретизму міжнародного права, може створити основи переосмислення сформованих аксіом теорії та практики  міжнародного права, отримання  юридичних знань про сутність, моделювання юридичних наслідків для еволюційного формування сучасного  інформаційного глобального правопорядку.

Еволюція міжнародного права  ХХІ ст., впровадження Інтернет/Кіберправа  без державних кордонів обумовлюють необхідність пошуку відповідних  методологій мислення, аналізу юридичних оцінок, здатності критичного сприйняття наявної множини  альтернативних матеріальних та процесуальних складових понятійного апарату     «міжнародне право».

У цьому зв’язку, автор вийшов за рамки класичного юридичного/нормативного аналізу феномену трансформації, диференціації  сучасного міжнародного права  та застосовує синтетичне поняття  «трансформації та синкретизм   міжнародного права».   Такий доктринальний підхід може створити  основи  додаткових пізнавальних можливостей  еволюційної  сутності та юридичних наслідків трансформацій міжнародного права, сприйняття авторської концепції формування новітнього глобального міжнародного права, а також  відповідного механізму міжнародно-правового регулювання системи міжнародних відносин в умовах технократичного ХХІ ст.

В основі лекції Георгія Диниса - наукова доповідь про зміни міжнародного права  ХХ – початку ХХІ століть, правові основи  міжцивілізаційних  цінностей, формування  інформаційного глобального правопорядку ХХІ ст., питання свободи та прав людини, забезпечення миру та безпеки, а також міжнародно-правових наслідків формування Кібер/Інтернет права для суверенних держав.

Лекція Георгія Диниса викликала неабиякий інтерес у чеських колег. Особливо аудиторію цікавили концептуальні питання радянської, пострадянської доктрини трансформації сучасного міжнародного права. Доповідач  сфокусував увагу присутніх також на  актуальних  питаннях: чи спроможні діючі міжнародно-правові механізми та інституції виконувати  свої функції щодо попередження та врегулювання сучасних викликів та загроз міжнародному миру та безпеці (лектор приводив приклади:   агресії РФ проти України, окупації та анексії Криму)?  Яка перспектива очікує міжнародне право? Відповідей прогностичного характеру існує множина. В якості точної – можлива тільки одна.

Сформульовані завдання дослідження обумовили необхідність вибору відповідних методологічних основ наукової розвідки. 

На думку лектора, застосування переважно спеціальних нормативних методів дослідження Комісії міжнародного права ООН практично не  створює підстав для поглибленого пізнання юридичних сутностей процесів трансформацій міжнародного права у контексті кардинальних змін у системі міжнародних відносин. Дослідник запропонував  впровадження специфічних методологічних технік (метод математичного аналізу ієрархій (Сааті Томас)  дослідження феномену трансформацій та синкретизму міжнародного права. 

Найближчим часом професор Георгій Динис планує публікацію матеріалів даної лекції-наукового дослідження у спеціалізованих вітчизняних та зарубіжних виданнях і, таким чином, продовжити дискусію. . .

Андрій Ганусич

         

  

 

Категорії: