Новини

18.04.2020
1311

Декан факультету міжнародних економічних відносин про дистанційну форму навчального процесу

Декан факультету міжнародних економічних відносин про дистанційну форму навчального процесу

Уже близько місяця УжНУ, як і багато інших вищих навчальних закладів у всьому світі, змушений працювати у дистанційній формі. За цей період всі співробіники та студенти встигли призвичаїтися до нових умов, а також і засумувати за живим спілкуванням. Про досвід запровадження дистанційного навчання на факультеті міжнародних економічних відносин поділився з нами декан факультету Микола Палінчак.

 У чому полягають особливості дистанційного навчання на Вашому факультеті?

-  Основною особливістю є активне залучення до дистанційного викладання та студіювання усіх учасників освітнього процесу. Важливим при цьому є вміло та правильно застосовувати усі можливі методи для вивчення відповідної навчальної дисципліни. Звідси особливим також постає: забезпечення студентів обсягом навчального матеріалу, взаємодія викладачів та студентів, налагодження процесу самостійної роботи студентів із опрацюванням навчальної літератури, надання рекомендацій, коментарів кожному студентові тощо.

 За допомогою яких інформаційних платформ відбулось впровадження дистанційного навчання у Вас?

- Кожна кафедра є унікальною і забезпечує своїх студентів ґрунтовними знаннями із профільних та базових дисциплін. Виходячи зі специфіки викладання, ми використовуємо різні інформаційні платформи. Разом з колегами ми почали послуговуватись різноманітними платформами та відеочатами, зокрема Moodle, Google Classroom, e-mail, MyEnglishLab (для виконання практичних та модульних завдань), Zoom, Google Meet, Skype (для проведення лекційних та семінарських занять). Проводити пари за дистанційною формою навчання для меншої чи більшої кількості студентів є справою далеко не з легких. Найголовніше у ній – це свого роду вміння бути "диригентом" комунікативного процесу студіювання.Дистанційний процес викладання на кафедрі міжнародних економічних відносин та міжнародної політики відбувається не тільки через опрацювання студентами лекційних матеріалів, які завантажуються викладачами на платформу Moodle, а й також через дослідження аналітичних та статистичних джерел. Це включає не тільки роботу з офіційними сайтами представництв, відомств, міністерств, а й, наприклад, опрацювання інформації на офіційних сторінках у соцмережах, наприклад, Facebook. Усі кафедри також активно використовують електронний репозитарій УжНУ та платформу Google Academia, де студенти ознайомлюються із науковими доробками не лише викладачів факультету, а й провідних вітчизняних та закордонних науковців. Це слугує додатковим джерелом для кращого опанування матеріалом навчальних дисциплін. Студенти та аспіранти також активно використовують ці матеріали для написання курсових, дипломних та дисертаційних робіт. Більше того, викладачі активно забезпечують електронне консультування студентів.

 Якою виявилася адаптація до дистанційного навчання, як пройшли перші тижні?

- Упродовж першого тижня карантину викладачі повністю налагодили дистанційне навчання. Кожен курс студентів на чолі зі старостою та кожна кафедра факультету мали ще до карантину створені групи у Viber чи Telegram, окремо відбувалося спілкування деканату зі студентами через групу “Старостат”. Так, студенти та викладачі швидко та вчасно передали інформацію щодо організації дистанційного навчання з використанням платформи Moodle та інших інформаційних девайсів. На факультеті всі радо допомагають один одному, адже хтось вчиться швидше, а комусь потрібно більше часу на адаптацію. Тому за кафедрами є закріплені особи, хто консультує та допомагає викладачам і студентам швидко приєднатися до процесу електронного навчання. Застосування усіх можливих інформаційно-комунікаційних технологій для навчально-методичного процесу посприяло всебічному вивченню навчальних дисциплін та одержанню відмінних результатів.

 

Яке ставлення до дистанційного навчання у викладачів та студентів?

- Звісно, не всім до вподоби віртуальне спілкування, адже дистанційне навчання не може замінити живого спілкування та справжніх емоцій. Проте цей час потрібно максимально використовувати для саморозвитку. Зараз усі кордони зняті, перед нами відкриваються нові можливості –  провідні освітні платформи та сервіси світу доступні сьогодні для кожного, кращі університети та бібліотеки світу діляться своїми напрацюваннями, і це тільки сприяє процесу дистанційного навчання. Приємно, що професорсько–викладацький колектив і студенти із порозумінням поставилися до викликів перед нашим суспільством. Напрацювання електронного навчання й після закінчення карантину додаватимуть ефективності освітньому процесу. Адже це дасть можливість активно працювати і зі студентами денного відділення, які мають вільне відвідування, і зі студентами-заочниками.

 

 

Розмову вела Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: