Новини

10.04.2024
3269

Вступна кампанія 2024: про все, на що варто звернути увагу абітурієнту

Вступна кампанія 2024: про все, на що варто звернути увагу абітурієнту

Зовсім скоро в університетах країни розпочнеться гаряча пора – вступна кампанія 2024. Наразі абітурієнти вже готуються до вступу та реєструються для участі в НМТ. Щороку умови вступної кампанії зазнають певних змін. Це стосується і термінів подачі документів, і прохідного бала, і кількості заяв, які можна подати. Наше інтерв’ю з Ольгою Синявською, заступницею відповідального секретаря Приймальної комісії УжНУ, допоможе розібратися в усіх питаннях, які цікавлять охочих вступити до бакалаврату, магістратури та аспірантури.

– Розпочнемо з термінів вступної кампанії 2024. Розкажіть, будь ласка, про основні дати для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

– З 14 березня до 11 квітня усі, хто планує вступати до закладів вищої освіти на основі ПЗСО та НРК5 (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), мають змогу зареєструватися для участі в НМТ 2024 року. Тест, як і в попередні два роки, проходитиме у вигляді комп’ютерного онлайн-тестування. Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій: 14 травня – 25 червня та 11–19 липня.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня  на вебсайті https://vstup.edbo.gov.ua/. Реєстрація заяв на участь у співбесідах (пільгові категорії вступників) та творчих конкурсах для вступу на бюджет здійснюється з 3 липня до 18:00 10 липня, а для вступу на контракт до 18:00 25 липня.  Співбесіди та творчі конкурси за всіма джерелами фінансування буде проведено в декілька потоків з 7 до 18 липня, а для вступу виключно на контракт – до 31 липня. Реєстрація заяв вступників в електронних кабінетах розпочинається 19 липня і закінчується о 18:00 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет здійснюються не пізніше 5 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 8 серпня. Надання рекомендацій до зарахування контрактників відбудеться не раніше 9 серпня. Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

– А як щодо вступу до магістратури?

– Реєстрація заяв на участь Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ) триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажатимуть взяти участь  (ЄВІ) та/або  (ЄФВВ) здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. ЄВІ/ЄФВВ буде проведено у дві сесії: 24 червня–15 липня та 31 липня –14 серпня.

Реєстрація електронних кабінетів також з 1 липня. Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 1 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 до 28 липня (включно). Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 1 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня. Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 1 серпня до 18:00 16 серпня. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет – не пізніше 24 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 26 серпня.  Зарахування вступників на навчання: за державним замовленням проводиться 27 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня; переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, – не пізніше 31 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 28 серпня. Додатковий набір – з 1 вересня до 31 жовтня.

Як покроково виглядатиме процедура вступу до бакалаврату та на що варто звернути увагу абітурієнту?

НМТ є обов'язковим компонентом вступу на основі повної загальної середньої освіти та НРК5 (крім окремих пільгових категорій).  У цьому році планується, що для вступу і на бюджет, і на контракт абітурієнти мають скласти НМТ з чотирьох предметів в один день. Три предмети є обов’язковими (українська мова, математика, історія України), а 1 предмет – за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська/німецька/французька/іспанська мови). Замість результатів НМТ 2024 року, можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року (з 3 предметів) або ЗНО 2021 років. Комбінувати результати НМТ або ЗНО різних років уцьому році буде неможливо. Далі обов’язковим етапом є реєстрація електронних кабінетів та  реєстрація заяв на участь у співбесідах (пільгові категорії вступників) та творчих конкурсах. Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на бюджетні місця та до 15 за всіма джерелами фінансування. Для заяв на бюджет абітурієнт має визначити пріоритетність, це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Конкурсний відбір у 2024 році заплановано провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів. Переведення тестових балів НМТ до шкали 100 – 200 здійснюється відповідно до таблиць із  додатку 5 до Порядку прийому. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Для вступу на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» конкурсний бал не може бути менше ніж 150 балів.

Вступ на які спеціальності УжНУ супроводжуватиметься творчим конкурсом?

– Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності, окрім НМТ, також мають пройти творчий конкурс у закладі вищої освіти. В УжНУ до спеціальностей, де буде проведений творчий конкурс, належить спеціальність 017 «Фізична культура і спорт».

– Які “новинки” цьогорічної вступної кампанії?

– Якщо говорити про вступ до бакалаврату, то цього року вперше обов’язковим є складання чотирьох предметів, замість трьох. Минулі роки на вибрані спеціальності “поріг” вступу був нижчим, зараз це 150 балів. Також зараз на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт” потрібно скласти і НМТ, і творчий конкурс. Передбачено, що, крім вступних випробувань, усі вступники мають написати мотиваційні листи - це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність) та очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого вступником може бути додано підтверджуючі матеріали. Текст мотиваційного листа вступник має додати до кожної поданої електронної заяви.

Крім того, У 2024 році особлива підтримка держави надається певним спеціальностям. При вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Щодо вступної кампанії до магістратури, то збільшилась кількість спеціальностей, для який протрібно скласти ЄФВВ – для вступу на спеціальності галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини", а також результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 років.

Тільки для вступників на спеціальність 125 "Кібербезпека та захист інформації" для конкурсного відбору зараховуються результати: ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" 2024 року Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей 081 "Право" або 293 "Міжнародне право".

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 "Фізична терапія" спеціальності 227 "Терапія та реабілітація" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за цією спеціальністю або за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" (професійне спрямування Фізична реабілітація).

Також УжНУ проводить підготовку здобувачів освіти за третім освітньо-науковим рівнем. Про що варто пам'ятати майбутнім аспірантам?

– На навчання для здобуття вищої освіти  приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, НРК7).

Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» прийом на навчання здійснюється на основі НРК7 з відповідної спеціальності.

Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь магістра зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами здійснюється в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів і ТЗНК не менше 100 балів. Вступні іспити до аспірантури можливі після того як вступник подає результати ЄВІ 2023 або 2024 року.

Вступник до аспірантури, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним сертифікатом англійської мови: TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment , німецької мови:  TestDaF, французької мови: DELF , DALF  не нижче рівня B2 чи аналогічного рівня звільняється від складання іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Вступники до аспірантури, які мають чинні сертифікати із зазначеного переліку, звільняються від вступного іспиту з іноземної мови. Їм не потрібно виконувати умову допуску до такого іспиту.

Вступні випробування до аспірантури складаються: зі вступного іспиту із спеціальності; вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2; презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника.

 

 

Розмовляла Ганна Фельцан,

Інформаційно-видавничий центр

Категорії: