Новини

15.05.2019
400

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День другий)

Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День другий)

Міністерство освіти і науки  України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень

 

 

Інтернет-конференція

«Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України» (День другий)

 

Конференція входить до Переліку проведення наукових конференцій, сформованого Міністерством освіти і науки України на 2019 р.

Захід присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів досліджень концептуальних засад інтеграції України в європейський простір, зокрема завдяки активній співпраці з країнами Вишеградської четвірки. До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, працівники органів державної влади.

Для обговорення представлені такі доповіді:

 

 

Володимир Приходько,

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ «Інститут державного управління та регіонального розвитку»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ПРИКОРДОННЯ: ПОШУК НОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА – ІМПЕРАТИВ ЧАСУ

 

Узагальнення перспектив та актуального стану співробітництва прикордонних регіонів України та країн Центрально-Східної Європи в контексті євроінтеграційних процесів є стратегічним пріоритетом аналітичного доробку регіональних центрів Національного інституту стратегічних досліджень, посідає помітне місце у комплексі міждисциплінарних досліджень.

Воротами, через які здійснюється більшість видів державної співпраці України та Словацької Республіки, є спільний кордон порівняно невеликої протяжності – 98,3 км. Його роль у забезпеченні зовнішньоторговельного обороту, гуманітарних контактів країн-сусідів, виконання проектів міжнародної економічної співпраці вимагає від обох держав постійних кроків щодо активізації транскордонного співробітництва і регіональної співпраці…

Повний текст статті

 

Володимир Гоблик,

доктор економічних наук, доцент,

перший проректор Мукачівського державного університету

 

Владислав Гоблик,

кандидат економічних наук

м. Мукачево (Україна)

 

ІНСТРУМЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПРИЯННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ЗАКАРПАТТЯ У ПРОГРАМАХ СУСІДСТВА ЄС

 

Основною тенденцією розвитку ТКС є його розширення і поглиблення. Проте практична реалізація цієї тенденції не є автоматичною. Вона значною мірою залежить, з одного боку, від політичної волі учасників ТКС, з іншого – від рівня наукового забезпечення та ефективності управління транскордонним співробітництвом.

Після великого розширення 2004-2007 років Закарпаття стало з’єднуючою ланкою між Україною та Європейським Союзом. Розроблення та удосконалення різних форм взаємовигідного транскордонного співробітництва є життєво важливим для краю…

Повний текст статті 

 

Устич С.І.,

доктор соціологічних наук, професор,

завідувач кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

СИСТЕМА ІНДЕКСАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА НОВОМУ СХІДНОМУ КОРДОНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

У статті обґрунтовується системна модель оцінки та відстеження тенденцій розвитку транскордонних процесів в Європі, зокрема транскордонного співробітництва (ТКС), на її новому Східному кордоні. Пропонуються алгоритми теоретичних дій та практичної реалізації системи індексації та моніторингу ТКС…

Повний текст статті

 

Георгій Динис,

кандидат юридичних наук, професор,

завідувач кафедри міжнародного права

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МЕХАНІЗМОМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ВІДНОСИН

 

Предметом дослідження є концептуальні основи гармонізації національного законодавства з механізмом міжнародно-правового регулювання транскордонних, а також міжтериторіальних відносин європейських прикордонних держав у взаємозв’язку з інтеграційними процесами. Автор аргументує пріоритетність створення концептуально оновлених ефективних організаційно-правових та інституційних механізмів для здійснення транскордонного співробітництва на основі положень Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, а також впровадження перерозподілу обсягу повноважень між центральними владними структурами на користь територіальних общин або місцевих властей, що створить юридичні основи для ефективного транскордонного та міжтериторіального співробітництва…

Повний текст статті

 

Радослав Бенко,

доктор права, викладач Інституту європейського права

юридичного факультету Університету

ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошице (Словаччина)

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ СУСІДНІМИ РЕГІОНАМИ УГОРЩИНИ, СЛОВАЧЧИНИ, РУМУНІЇ ТА УКРАЇНИ В РАМКАХ ПОЛІТИКИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС

 

Транскордонна регіональна політика Європейського Союзу (ЄС) може бути поділена на дві категорії. Перша з них відноситься до внутрішньої діяльності ЄС – транскордонна регіональна політика по відношенню до сусідніх регіонів держав-членів ЄС. Друга відноситься до зовнішньої діяльності ЄС (дії, спрямовані на країни, що не входять до ЄС) – транскордонна регіональна політика по відношенню до сусідніх регіонів, де принаймні одна область розташована на території країни ЄС…

Повний текст статті

 

Тетяна Хохол,

Світлана Зуб,

Співробітники НН Інституту євроінтеграційних досліджень

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН В-4

У статті розкрито особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Обґрунтовано потребу переосмислення функцій Вишеграду та проаналізовано основні інструменти розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна-«Вишеград+». Розглянуто можливість використання Україною євроінтеграційного досвіду країн Вишеградської четвірки. Подано висновки та рекомендації щодо вироблення взаємовигідного формату співпраці країн Вишеградської групи та України…

Повний текст статті 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ ДОПОВІДЕЙ:

1. Українсько-угорські відносини: проблемні питання

Владислава Тушер, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

2. Українсько-польські відносини у період з 2004 по 2013 рр.

Надія Буковська, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

3. Сучасний стан українсько-польських відносин.

Крістіна Сійка, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

4. Українсько-словацькі відносини.

Крістіан Штец, студент 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

5. Українсько–словацькі відносини.

Владислав Семаль, студент 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

6. Сучасні відносини та основні виклики України та Польщі.

Вікторія Попадинець, студентка 2-го курсу факультету історії та міжнародних відносин (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

(Текст повідомлення)

Категорії: