Новини

11.07.2017
3298

Інформація для абітурієнтів, які планують вступати на юридичний факультет

Інформація для абітурієнтів, які планують вступати на юридичний факультет

 

Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» інформує абітурієнтів, про початок прийому заяв та документів з 12 липня 2017 року на денну та заочну форму навчання для здобуття освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр»:

 

 

 

 

- бакалавр - за освітньою програмою «Право» та «Міжнародне право»;

Термін закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на денну форму навчання на основі сертифікатів ЗНО

о 18 год. 26 липня 2017 р.

Термін закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на заочну форму навчання на основі сертифікатів ЗНО

Перша хвиля

Друга хвиля

о 18 год. 26 липня 2017 р.

о 14 год. 28 серпня 2017 р.

Терміни закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на денну і заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

о 18 год. 24 липня 2017 р.

о 12 год. 23 серпня 2017 р. (тільки заочна)

Терміни закінчення прийому заяв та документів, для вступу за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітній рівень спеціаліста чи здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують в повному обсязі індивідуальний навчальний план

о 12 год. 23 серпня 2017 р.

 

- магістр - за освітньою програмою «Право»;

Терміни закінчення прийому заяв та документів, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формою навчання за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста від вступників, які здобули ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Правознавство»

о 18 год. 25 липня 2017 р.

Терміни закінчення прийому заяв та документів, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формою навчання за спеціальністю 081 «Право» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста від вступників, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом підготовки

о 18 год. 17 липня 2017 р.

 

- магістр - за освітньою програмою «Міжнародне право» та «Менеджмент організацій у правничій сфері»;

Терміни закінчення прийому заяв та документів, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Перша хвиля

Друга хвиля

о 18 год. 24 липня 2017 р. (денна, заочна форма навчання)

о 12 год. 23 серпня 2017 р. (денна, заочна форма навчання)

 

Приймальна комісія також звертає увагу абітурієнтів, які виявили бажання навчатися для здобуття ступеня бакалавра на юридичному факультеті і здобули:

- освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, такі особи можуть прийматися на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) (Додаток 2 до Правил прийому);

- ступінь бакалавра за іншою спеціальністю приймаються на навчання особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Такі особи можуть прийматись на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).

 Також звертаємо увагу абітурієнтів, які виявили бажання вступити на юридичний факультет для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціалізацією (напрямом підготовки). Такі особи можуть прийматись на перший курс навчання за умови успішного проходження вступного випробування. 

За більш детальною інформацією про вступ на юридичний факультет можна ознайомитися у Правилах прийому до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2017 році, які розміщені на офіційному веб сайті УжНУ у розділі «Абітурієнту», «Інфо-центр», а також можна звернутися безпосередньо у Приймальну комісію за адресою: м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кім. 236 або за тел. +38 (0312) 64-30-84, 066-5716240, 096-123-89-67.

Категорії: