Інфо-центр

Освітньо-професійна програма «Центральноєвропейські студії: історія, археологія та етнологія» за спеціальністю 032 Історія та археологія освітньо-професійної програми (ОП). ОС "бакалавр"