Інфо-центр

«ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ, ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ, ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ».