Інформаційно-видавничий центр

Метою діяльності Центру є забезпечення ефективної та результативної діяльності підпорядкованих йому медіа- та видавничо-поліграфічних структур Університету, координація їхньої роботи по формуванню та просуванню його позитивного іміджу як науково-дослідного, освітнього, інноваційного та культурно-історичного закладу, налагодження тісної співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями та громадянами, органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, установами, міжнародними партнерами.

  

   Основними завданнями Центру є:
 • Вироблення і здійснення єдиної редакційної політики в інформаційному полі Університету, організація та координація заходів в інформаційній та видавничій сферах.
 • Планування, організація, координація та проведення зустрічей працівників Університету з представниками ЗМІ, зокрема, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів.
 • Змістовне наповнення офіційного сайту Університету (українська та англійська версії).
 • Моніторинг ЗМІ з метою визначення поточного іміджу Університету, вироблення і здійснення комплексу заходів для спростування недостовірної і неактуальної інформації про його функціонування.
 • Створення інформаційного поля у соціальних мережах для просування позитивного іміджу вузу серед потенційних абітурієнтів, інших зацікавлених сторін.
 • Координація розробки корпоративного стилю, виготовлення рекламної продукції.
 • Участь у підготовці і відзначенні знаменних дат у житті Університету, загально університетських заходів.
 • Збір та поширення інформації про новини у житті різних структурних підрозділах, науково-педагогічних співробітників і студентів.
 • Забезпечення потреб Університету у виданні та розповсюдженні навчальної, наукової та навчально-методичної літератури.

 

 До структури Центру належать: відділ зв’язків з громадськістю, (Прес-служба, Медіа-центр, Газета «Погляд») та видавництво «Говерла» (редакційно-видавничий відділ, видавничо-поліграфічний відділ)

 

Директор Центру:
 • Керує діяльністю Центру та його структурними підрозділами  і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та здійснення ним своїх функцій відповідно до цього Положення.
 • Розподіляє обов’язки між працівниками Центру та контролює їхнє виконання.
 • Несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків співробітниками.
 • Готує посадові інструкції працівників Центру, які затверджуються ректором Університету.
 • У встановленому законодавством порядку вносить ректору Університету пропозиції щодо зміни структури й штатного розпису, призначення, переміщення і звільнення з посад працівників Центру, їхнє заохочення або застосування до них дисциплінарних стягнень.
 • За дорученням ректора представляє інтереси Університету з питань, що належать до компетенції Центру в державних та інших органах, громадських організаціях, ЗМІ.
 • Готує пропозиції щодо матеріального забезпечення діяльності Центру.

 

Відділ зв’язків з громадськістю:
 • Систематизує інформаційні приводи для висвітлення у ЗМІ.
 • Здійснює координацію, аналіз та контроль за поширенням інформації про діяльність Університету за його межами.
 • Організує зустрічі з різними зацікавленими сторонами Університету, здійснює інші PR-заходи для просування його іміджу та послуг.
 • Координує збір інформації про структурні підрозділи Університету для розміщення на офіційному сайті.
 • Організовує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів, що розміщуються на офіційному сайті Університету.
 • Відповідає за виготовлення рекламної продукції Університету, за його зміст і дизайн (інформаційні буклети, флаєри, книги, іміджеві видання тощо).
Медіа-центр:
 • У рамках єдиної редакційної політики Університету бере участь у створенні та просуванні його бренду, як науково-дослідного, освітнього, інноваційного та громадсько-культурного центру.
 • Відповідає за формування внутрішнього іміджу Університету, корпоративне позиціонування співробітників і студентів.
 • Формує та поширює актуальну, достовірну та повну інформацію про різні сфери діяльності Університету, його структурних підрозділів, працівників і студентів.
 • Бере участь у формуванні контенту офіційного сайту Університету.
 • Забезпечує інформування про діяльність приймальної комісії Університету, вступну кампанію в цілому.
 • Виконує функцію медіа-майданчика для проходження практики студентами відділення журналістики.

 

Газета «Погляд»:
 • Друкує на своїх шпальтах інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні матеріали про життя Університету.
 • Розповсюджує інформацію про освітню, наукову, історико-культурну і просвітницьку діяльність УжНУ.
 • Є майданчиком для виявлення громадянської позиції співробітниками і студентами УжНУ з актуальних суспільних питань.
 • Виконує функції навчального видання для студентів відділення журналістики.

 

5.5. Видавництво «Говерла»:
 • Виконує замовлення на виготовлення навчальних, навчально методичних  посібників, брошур, згідно з планом, наданим Редакційно-видавничою радою, вказівкам проректора з наукової роботи УжНУ, а також з відома директора Інформаційно-видавничого Центру приймає замовлення на друк іншої поліграфічної продукції, надає послуги з комп’ютерного набору текстів, редагування, літературної правки, коректорської вичитки текстів та інше згідно встановлених розцінок.
 • Здійснює підготовку до друку відповідно до рішень Вченої ради та Редакційно-видавничої ради Університету наукових, навчальних та навчально-методичних видань, що включає: літературне редагування текстів; коректорську вичитку і правку текстів; технічну редакцію і комп’ютерне верстання видань; розроблення дизайну видань; виготовлення оригінал-макетів; коректорську вичитку, правку і тиражування авторефератів кандидатських і докторських дисертацій; літературне редагування і коректорську вичитку наукових статей у фахових виданнях, засновниками яких є наукові підрозділи УжНУ.                                             

Відповідальний за інформацію: В.І.Ільницький
Дата оновлення: 09.11.2020