Філія ДВНЗ "УжНУ" у м.Львів

081 Право

Основний фокус навчання робиться на спеціальній освіті та професійній підготовці у сфері, що передбачає оволодіння правовими навичками різних галузей права; різні види правової допомоги; створення правових актів та текстів; науково-практичне тлумачення права; вивчення галузей матеріального та процесуального права.

Сьогодні випускники спеціальності затребувані у:

- сфері судових та правоохоронних органів: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець;

- сфері органів державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби, посади службовців органів місцевого самоврядування;

- робота в якості суб’єктів господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції; приватні виконавці.

З переліком дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 081 «Право» можна ознайомитись у підрозділі Інфоцентр – Факультети – Філія ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів.

012 Дошкільна освіта

Основною ціллю навчання є підготовка фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку в закладах системи освіти і сім’ї, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні проблеми із застосовуванням загальних психолого-педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти. Формування і розвиток професійної компетентності для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів в освіті.

В Україні дошкільна освіта є обов'язковою частиною у системі безперервного навчання. Тому вона не просто перспективна, а стратегічно необхідна.

Фахівець із дошкільної освіти може займати такі посади:

 – Вихователь дошкільного навчального закладу

 – Практичний психолог

 – Вчитель з корекційної освіти

 – Вчитель-логопед

 – Вихователь-соціальний робітник у роботі з дітьми з особливими потребами

 – Хореограф

 – Методист з фізичної культури

 – Методист-валеолог

 – Гувернер

 – Вихователь-методист

 – Методист з дошкільного виховання

 – Фахівці з дошкільного виховання

 – Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

З переліком дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 012 «Дошкільна освіта» можна ознайомитись у підрозділі Інфоцентр – Факультети – Філія ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів.

035 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Сучасна прикладна лінгвістика поєднує у собі універсальні навички (володіння декількома іноземними мовами та комп’ютерними технологіями) із конкретними практично орієнтованими видами діяльності, що передбачають використанні природної мови.

Такими видами діяльності є:

‒   здатність до структурування та аналізу вербальної інформації;

‒   генерування текстів із використанням технологій впливу та фокусування;

‒ створення електронних мовних ресурсів (корпуси текстів, словники, автоматичні системи перекладу, онтологічні та лінгвістичні бази даних);

‒   лінгвістичне забезпечення (soft) комп’ютерних програм;

‒   криміналістична експертиза тексту;

‒    комп’ютерний аналіз та синтез текстів;

‒   проектування системи автоматизації наукових досліджень у сфері лінгвістики;

‒    оптимізація текстів реклами та засобів масової інформації;

‒    створення автоматизованих систем документообігу та звітності;

‒    письмовий та усний переклад трьома іноземними мовами.

Випускник після завершення програми підготовки має професійне право бути працевлаштованим у галузях філології, лінгвістики та перекладу, програмування, інформатизації та інформаційних технологій, комп'ютерних систем, інформаційних послуг, міжнародної діяльності, видавничої діяльності.

З переліком дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» можна ознайомитись у підрозділі Інфоцентр – Факультети – Філія ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів.

 

Відповідальний за інформацію: Вархолик Галина Володимирівна
Дата оновлення інформації: 22.01.2021