Реєстр науковців-дослідників

Реєстр науковців-дослідників це систематизований за галузями знань, сферою наукових інтересів, напрямом і предметом наукових досліджень, реєстр науковців-дослідників ДВНЗ «УжНУ», призначений для проведення пошуку партнерів дослідних мультидисциплінарних груп, основним завданням яких є пошук можливості реалізації проєктної та дослідницької діяльності.

Пошукові та інформаційні можливості системи дають змогу:

  • знайти колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;
  • добирати колег-науковців за місцем роботи, установою, відомством, містом;
  • переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;
  • завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;
  • отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;
  • визначати коло науковців, пов'язаних науковими зв'язками;
  • переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених;
  • користуватись автоматично створеним списком співавторів.

Надалі сервісні та пошукові можливості системи будуть розширюватись відповідно до надходження додаткової інформації про науковців-дослідників університету.

Відкрита форма для реєстрації

Інформація для завантаження:

Відповідальний за інформацію: Фречка Н.І.
Дата оновлення сторінки: 25.10.2022