Проєкт: 2022-1-RO01-KA152-YOU-000064703/ Boost the European feeling

Проєкт: 2022-1-RO01-KA152-YOU-000064703 / Boost the European feeling

Період виконання: 01.06.2022 – 31.03.2023

Головна мета проєкту «Boost the European feeling» – створити відповідний простір для української молоді  (молоді люди віком від 18 до 30 років), щоб побудувати міцніший зв’язок один з одним, розширити їхні контакти та навчатися за допомогою неформальних методів. Основна увага буде зосереджена на покращенні знань та ставлення молоді до Європейського Союзу та європейських цінностей, активного громадянства та демократичних прав. Проєкт зосереджений на тому, як зберегти свою етнічну ідентичність у контексті розмаїття. 

Виходячи з цієї ідеї, нижче наведено перелік знань та навичок, які учасники набудуть в результаті залучення до всіх заходів проекту:

 • розуміння структури Європейського Союзу та принципів його функціонування;
 • короткий огляд історії створення Європейського Союзу;
 • ознайомлення з інституціями Європейського Союзу;
 • ознайомлення з поняттями «Європейський громадянин», «демократія» та  «Єдність у різноманітті»
 • проходження всіх європейських цінностей;
 • ознайомлення з можливостями, які пропонують різні програми в рамках Європейського Союзу;
 • розуміння програми Erasmus+ та можливостей, які пропонує ця програма;
 • учасники зрозуміють, наскільки важливо зберегти свої етнічні цінності в контексті розмаїття на європейському рівні;
 • розуміти важливість активної участі у виробленні політики;
 • учасники дізнаються більше про свої права та про те, як вони можуть ними скористатися;
 • учасники ознайомляться з неформальною освітою
 • 8 ключових компетенцій і Youthpass.

 

Партнери: 

1) ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

2) ГО «Союз Українців Румунії»

 

Посилання на програму: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-RO01-KA152-YOU-000064703