Кафедра фундаментальних медичних дисциплін

Наукова тематика кафедри:

  • Дослідження взаємозв’зяку ментальних функцій з функціональним станом автономної нервової системи
  • Вивчення можливості корекції розладів автономної регуляції методом біологічного зворотного зв’язку
  • Роль вегетативних дисфункцій у патогенезі внутрішніх захворювань
  • Оцінка функціональних резервів організму людини з допомогою показників варіабельності серцевого ритму
  • Вплив параметрів складу тіла, зокрема вмісту вісцерального жиру та скелетних м’язів на регуляцію основних функціональних систем організму.
  • Удосконалення методів селекції тютюну на підвищення ефекту гетерозису та способи його закріплення.
  • Вивчення методів мікроклонального розмноження рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин, а також цінних кормових культур.
  • З’ясування основних механізмів резистентності мікробних клітин до впливу солей важких металів, антибіотиків.
  • Інноваційні та екологічно безпечні технології очищення, утилізації та використання активного намулу очисних споруд.

 

Відповідальний за інформацію: Фекета Володимир Петрович
Дата оновлення сторінки: 04.09.2018