Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін

Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін була створена на медичному факультеті №2 рішенням Вченої ради від 16.06.2016 р. Особливістю роботи кафедри, як і факультету загалом, є підготовка іноземних студентів.

Очолює кафедру кандидат медичних наук, доцент Погоріляк Рената Юріївна.

На кафедрі працює 10 штатних працівників та 5 сумісників.

Кафедра забезпечує викладання медичних та гуманітарних дисциплін англійською мовою відповідно до державних стандартів підготовки спеціалістів напряму «Лікувальна справа».

     Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою:

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (Social medicine) - для студентів 4,5 курсів.

2. Гігієна та екологія (Hygiene) - для студентів 3,4 курсів.

3. Біостатистика ( Biostatistic) - для студентів 4 курсів.

4. Історія медицини ( History of medicine) - для студентів 1 курсу.

5. Українська мова ( Ukrainian language) - для студентів 1 курсу.

6. Латинська мова ( Latin language) - для студентів 1 курсу.

7. Англійська мова ( English language)

Серед дисциплін кафедри особливе місце відведено українській мові, котру студенти вивчають протягом чотирьох років – із першого по четвертий курс. Головна мета викладання української мови – це сприяти адаптації англомовних студентів, які приїхали з різних країн світу, а також навчити їх спілкуватися українською мовою у побуті та навчально-професійній сфері.

Крім того кафедра забезпечує викладання дисциплін медичного спрямування, а саме: історія медицини, гігієна, соціальна медицина та біостатистика.

Викладачами кафедри  розроблено нові робочі програми відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

Наукова робота кафедри здійснюється в руслі таких тематик:

  • · «Мова, текст, буття в системі гуманітарних наук»;
  • · «Вивчення основ та механізмів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток та стан громадського здоров’я населення».

Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, друкують публікації у фахових журналах, а також журналах, що входять до науко - метричних баз та активно працюють над створенням навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі.

 

Відповідальний за інформацію: Погоріляк Рената Юріївна
Дата оновлення сторінки: 04.09.2018