Кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін

Кафедрагромадського здоров’я і гуманітарних дисциплін була створена на медичному факультеті №2 рішенням Вченої ради від 16.06.2016 р. Особливістю роботи кафедри, як і факультету загалом, є підготовка іноземних студентів.

Очолює кафедру доктор медичних наук, доцент Погоріляк Рената Юріївна.

На кафедрі працює 16 штатних працівників та 7 сумісників.

Кафедра забезпечує викладання медичних та гуманітарних дисциплін англійською мовою відповідно до державних стандартів підготовки спеціалістів напряму «Лікувальна справа».

     Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою:

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (Social medicine) - для студентів 3,4,6 курсів.

2. Гігієна та екологія (Hygiene) - для студентів 2,3,6 курсів.

3. Біостатистика ( Biostatistic) - для студентів 3 курсів.

4. Історія медицини ( History of medicine) - для студентів 1 курсу.

5. Українська мова ( Ukrainian language) - для студентів 1,2,3 та 4 курсів.

6. Латинська мова ( Latin language) - для студентів 1 курсу.

7. Англійська мова ( English language) – для студентів 1 та 2 курсів.

Серед дисциплін кафедри особливе місце відведено українській мові, котру студенти вивчають протягом чотирьох років – із першого по четвертий курс. Головна мета викладання української мови – це сприяти адаптації англомовних студентів, які приїхали з різних країн світу, а також навчити їх спілкуватися українською мовою у побуті та навчально-професійній сфері.

Крім того кафедра забезпечує викладання дисциплін медичного спрямування, а саме: історія медицини, гігієна, соціальна медицина та біостатистика.

Викладачами кафедри  розроблено науково-методичні комплекси, які включають робочі програми дисциплін; графіки викладання дисциплін і контролю знань; плани, короткі конспекти та презентації лекцій; інструктивно-методичне забезпечення до самостійної роботи; тести, завдання, білети до поточного і кінцевого контролю знань та вмінь. 

У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією та беручи до уваги лист МОН України No1/9-626 від 13.11.2020 року «Щодо організації освітнього процесу» та накази ДВНЗ «УжНУ» викладання на кафедрі забезпечується дистанційно за допомогою платформ Google Meet  та Moodle.Основні навчальні матеріали, лекції, методичні розробки для практичних та самостійних занять студентів із тестами та ситуаційними задачами розміщені в електронному середовищі дистанційного навчання університету «e-learn». 

На кафедрі також здійснюєтьсянаукова робота  в руслі таких тематик:

  • «Мова, текст, буття в системі гуманітарних наук»;
  • «Вивчення основ та механізмів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток та стан громадського здоров’я населення».

Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, друкують публікації у фахових виданнях, а також журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus та активно працюють над створенням навчально-методичних комплексів з кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі.

 

 

Відповідальний за інформацію: Погоріляк Рената Юріївна
Дата оновлення сторінки: 14.11.2020