Кафедра фундаментальних медичних дисциплін

Кафедра заснована у липні 2016 року в звязку з реорганізацією медичного факультету УжНУ і створенням нового медичного факультету №2, орієнтованого на підготовку закордонних студентів з навчанням англійською мовою. Тому історія кафедри тільки розпочинається.

Перелік фундаментальних дисциплін та спец. курсів

Кафедра забезпечує викладання наступних курсів:

 • Медична біологія (Medical Biology) для студентів 1-го курсу
 • Гістологія (Histology) для студентів 1-2-го курсу
 • Фізіологія (Physiology) для студентів 2-го курсу
 • Патологічна фізіологія (Pathophysiology) для студентів 3-го курсу
 • Охорона праці в галузі, безпека життєдіяльності (Occupational Health and Safety) для студентів 1-го курсу
 • Молекулярна біологія (Molecular Biology) для студентів 1-го курсу

Наукова тематика кафедри:

 • Дослідження взаємозв’зяку ментальних функцій з функціональним станом автономної нервової системи
 • Вивчення можливості корекції розладів автономної регуляції методом біологічного зворотного зв’язку
 • Роль вегетативних дисфункцій у патогенезі внутрішніх захворювань
 • Оцінка функціональних резервів організму людини з допомогою показників варіабельності серцевого ритму
 • Вплив параметрів складу тіла, зокрема вмісту вісцерального жиру та скелетних м’язів на регуляцію основних функціональних систем організму.
 • Удосконалення методів селекції тютюну на підвищення ефекту гетерозису та способи його закріплення.
 • Вивчення методів мікроклонального розмноження рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин, а також цінних кормових культур.
 • З’ясування основних механізмів резистентності мікробних клітин до впливу солей важких металів, антибіотиків.
 • Інноваційні та екологічно безпечні технології очищення, утилізації та використання активного намулу очисних споруд.

Викладачі кафедри приймають активну участь у національних та міжнародних конференціях, друкують публікації у науковій періодиці та виступають на телебаченні з популяризацією сучасних наукових знань, здорового способу життя. 

На кафедрі розпочинають підготовку 4 аспіранти та 1 здобувач ступеня доктора філософії в галузі медицини.

 

 

Відповідальний за інформацію: Фекета Володимир Петрович
Дата оновлення сторінки: 06.11.2020