ННІ євроінтеграційних досліджень

Голова ради

 

Артьомов Іван Володимирович – кандидат історичних наук, професор, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень

 

 

 

Члени ради

 

Віднянський Степан Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

 

Руденко Ольга Мстиславівна – доктор наук з держуправління, директор науково-дослідного інституту публічного адміністрування та менеджменту Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, Україна), президент Всеукраїнського інституту євразійських досліджень та сходознавства 

 

 

Гусь Аліна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права ДВНЗ «УжНУ»

 

 


 

Мойш-Шіман Рената Василівна – начальник Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва Закарпатської обласної державної адміністрації


 

 

 

Свєженцева Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент,начальник відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «УжНУ»
 

 

 

Токар Петро Васильович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри економічної теорії, науковий співробітник НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ»Середа Людмила Іванівна – провідний спеціаліст НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ».

Зуб Світлана Василівна – провідний спеціаліст НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ».

Хохол Тетяна Іванівна – провідний спеціаліст НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ».

 

Відповідальний за інформацію: директор Інституту к.і.н., проф. Артьомов Іван Володимирович
Дата оновлення сторінки: 13.02.2020