ННІ євроінтеграційних досліджень

Основні результати наукової діяльності:

У 2007-2016 рр. інститут неодноразово виходив переможцем конкурсів наукових проектів, що їх оголошувало Міністерство освіти і науки України на виконання науково-дослідних робіт із державним фінансуванням, а також наукових проектів, що здійснювалися за підтримки фондів європейського Союзу.

 • 2007-2009 рр. – Розроблення науково-методичного та організаційного забезпечення включення питань європейської та євроатлантичної інтеграції України до змісту підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» у вищих навчальних закладах і його пілотне впровадження на регіональному рівні
 • 2011-2013 рр. – Концептуальні та інституціональні засади єврорегіонального співробітництва України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності

Узагальненням результатів  стали підготовка і  видання:

 1. збірника наукових праць «Єврорегіональне співробітництво України та його інтеграційний потенціал» за матеріалами круглого столу експертів (м. Ужгород, 20 квітня 2012 р.);
 2. збірників наукових праць: «Геополітика України: історія і сучасність»;
 3. збірника наукових праць «Шляхи підвищення ефективності транскордонного співробітництва на новому східному кордоні Європейського Союзу» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м. Стара Лесна, Словацька Республіка, 18-19 вересня 2012 р.);
 4. навчального посібника «Концептуальні і правові основи формування європейського освітнього простору», якому надано гриф МОНмолодьспорту України «Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів»;
 5. навчально-методичного посібника «Проблеми єврорегіонального співробітництва України».
 • 2013-2014 рр. – «Кордони очима людей» за Програмою Європейського Союзу ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна».

У рамках цього проекту було розроблено Робочу програму навчальної дисципліни «Соціологія транскордонних процесів», яка апробована на міжнародних науково-практичних конференціях у м. Ніредьгазі (24-25 вересня 2014 р.) і видана українською, угорською, англійською та словацькою мовами.

 • 2015-2016 рр. – «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній та науковий простір» за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду ЄС. Більш детальну інформацію про хід його реалізації можна переглянути на сайті проекту.

Загальна мета проекту – оптимізація інноваційної діяльності наукових установ та виробничих підприємств у форматі регіонального інноваційного центру – Наукового парку.

Конкретні цілі проекту:

 • дослідження європейського досвіду інноваційної діяльності університетів;
 • розроблення Концепції інноваційного розвитку УжНУ на 2015 – 2025 рр.
 • розроблення механізму ефективної співпраці між наукою та виробництвом у рамках транскордонного співробітництва;
 • спільне розроблення навчальних матеріалів для впровадження у навчальний процес у вищих навчальних закладах прикордонних регіонів.

Наукові розробки, підготовлені у результаті реалізації проекту:

Детальну інформацію про хід реалізації проекту та його основні результати дивіться за посиланням.

Апробація результатів наукових досліджень:

За час свого існування Інститут виступив ініціатором та співорганізатором проведення численних наукових форумів різного рівня – міжнародних науково-практичних конференцій, «круглих столів», наукових семінарів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 рік

 • Міжнародна наукова конференція «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми, перспективи» (м.Ужгород, 5-6 грудня 2006 р.).

2007 рік

 • Міжнародна наукова конференція «Україна на перехресті геополітичних інтересів: окремі аспекти проблеми» (м.Ужгород, 25-26 січня 2007 р.).
 • Міжнародна наукова конференція «Пріоритети транскордонного співробітництва в руслі регіонального розвитку України після розширення Євросоюзу: практика і досвід Закарпаття» (м.Ужгород, 24-25 травня 2007 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стан реалізації державних програм інформування громадськості і підготовки фахівці у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України в Закарпатській області (З практики роботи Закарпатського державного університету по виконанню наукового проекту із зазначеної проблематики і впровадження його результатів на регіональному рівні)» (м.Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.).

2008 рік

 • Міжнародний «круглий стіл» експертів «Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України» (м.Ужгород, 28 серпня 2008 р.).
 • Міжнародна наукова конференція «Вплив процесів європейської та євроатлантичної інтеграції на соціально-політичний клімат в Україні» (м.Ужгород, 23-24 жовтня 2008 р.).

2009 рік

 • Участь у виставці «Сучасна освіта в Україні — 2009» (м.Київ) та університетському конкурсі на кращий підручник, навчально-методичний посібник, монографію та словник.
 • НН Інститут взяв активну участь у міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні - 2009», підготувавши спільно з НН Інститутом інформаційних технологій і дистанційної освіти для участі в конкурсі в номінації «Інтеграція науки і освіти - необхідна умова підвищення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». Директор І.В.Артьомов нагороджений Почесним дипломом Дванадцятої міжнародної виставки навчальних закладів. 

2010 рік

 • Міжнародна науково-практична конференція «Створення спільного індустріального парку на українсько-угорському кордоні» (м. Ужгород, 18-19 лютого 2010 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський форум з транскордонного співробітництва для розширеної Європи» (м.Ужгород, 27-29 жовтня 2010 року).
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "Університетська книга". (м.Київ, 1 лютого – 10 листопада 2010 р.). Друге місце у номінації «Краще навчальне видання із соціально-гуманітарних наук».

2011 рік

 • Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення якості освіти в університетах» (Ужгород–Кошице, 25-27 березня 2011 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів», що проводилась в рамках реалізації проекту програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 «Кордони для людей» (Ужгород–Кошице, квітень 2011 року).
 • Участь у  міжнародній виставці «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА–2011» (м. Київ) в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління» за участю 150 вузів, наукових установ України та зарубіжжя. I  місце і  золота медаль у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління».

2012 рік

 • Участь у XV ювілейній міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2012» (м.Київ, 16 лютого 2012 р.). Інститут представляв напрацювання, що увійшли до серії видань «Євроінтеграція: український вимір». Здобуття нагороди – «Освітянського Оскару».
 • Круглий стіл експертів «Єврорегіональне співробітництво та його інтеграційний потенціал (досвід Закарпаття)» (м.Ужгород, 20 квітня 2012 р.).

2013 рік

 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва» (м. Ужгород, 24-25 січня 2013 р.).
 • Круглий стіл експертів «Куди прямуєш, Центральна Європо?» (м. Ужгород, 21 березня 2013 р.).
 • XXVI Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток єдиного європейського освітнього простору: поєднання зарубіжного досвіду з національними традиціями» (Ужгород-Кошице-Мішкольц, 21-24 травня 2013 р.).
 • Участь у засіданні міжнародної робочої групи представників Угорщини, Словачини Румунії та України (м. Ніредьгаза 14-15 листопада 2013 р.).

2014 рік

 • Круглий стіл експертів «Українська криза світової системи безпеки» (м. Київ, 26 червня 2014 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 25-27 квітня 2014 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна стабільність на кордонах України та ЄС: сучасні виклики та інструменти забезпечення» (м. Ужгород, 16 жовтня 2014 р.).

2015 рік

 • Круглий стіл експертів «Імплементація Закону України «Про вищу освіту» - необхідна передумова інтеграції в європейські простори вищої освіти та наукових досліджень» (м. Ужгород, 24 лютого 2015р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мобільність освіти, інноваційна культура та соціальна відповідальність як ресурси конкурентоспроможності європейських університетів » (м. Ужгород, 23-24 квітня 2015р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва: досвід Карпатського єврорегіону» (4-5 червня 2015р.).
 • Круглий стіл експертів «Актуальні аспекти формування концепції інноваційного розвитку університету» (8 грудня 2015 р., м. Ужгород).

2016 рік

 • Міжнародна науково-практична конференція «Науковий парк як універсальна регіональна структура інноваційної діяльності», (м. Ужгород – м. Кошице, 3 березня 2016р.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Трикутник знань: Освіта  - Наука – Інновації». 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного бізнесу» Ужгород, 27 жовтня 2016 р.

2017 рік

 • Міжнародний круглий стіл експертів "Роль країн Вишеградської четвірки в контексті трансформації ЄС та глобальних викликів сучасності" (5 травня 2017 року, м. Ужгород)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти» (18 жовтня 2017 року, м. Ужгород)

2018 рік

 • Інтернет-конференція «Інтеграція України в європейський та євроатлантичний безпековий простори: актуальні аспекти та виклики» 

2019 рік

 • Участь у  міжнародній виставці «Освіта і кар’єра - 2019» (м. Київ).  Золота медаль у номінації «Інноваційна діяльність з дослідження проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції».
 • Інтернет-конференція «Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції України»

 

Відповідальний за інформацію: директор Інституту к.і.н., проф. Артьомов Іван Володимирович
Дата оновлення сторінки: 21.10.2019